Đồng Nai: 6 tháng thu hút 613 triệu USD

Theo tin từ Sở Kế hoạch - đầu tư, tổng vốn đầu tư nước ngoài mà Đồng Nai thu hút được trong 6 tháng đầu năm 2013 đạt hơn 613 triệu USD. Trong đó, dự án cấp mới là 40 dự án với vốn đăng ký gần 339 triệu USD, tăng vốn cho 34 dự án với tổng vốn hơn 274 triệu USD. Bên cạnh đó, tỉnh đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của 2 dự án có số vốn 3,32 triệu USD.

Tính đến nay, Đồng Nai đã có 1.349 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn gần 23,5 tỷ USD, trong đó 1.037 dự án còn hiệu lực.

Các nước và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư cao tại Đồng Nai là: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản...
            Đầu tư nước ngoài tính từ đầu năm đến ngày 15/6/2013:
1. Tổng số vốn FDI thu hút đến ngày 15/6/2013 là 613,1 triệu USD, trong đó:
a. Dự án cấp mới: 40 dự án, tổng vốn đăng ký 338,84 triệu USD, trong đó:
- Số dự án ngoài Khu công nghiệp: 08 dự án, vốn đăng ký 92,6 triệu USD.
- Số dự án trong Khu công nghiệp: 32 dự án, vốn đăng ký 246,24 triệu USD.
b. Dự án tăng vốn: 34 dự án với tổng vốn tăng 274,27 triệu USD, trong đó:
- Số dự án ngoài Khu công nghiệp: 03 dự án, vốn tăng 2,77 triệu USD.
- Số dự án trong Khu công nghiệp: 31 dự án, vốn tăng 271,5 triệu USD.
2. Số dự án đã thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư là 02 dự án với tổng vốn thu hồi là 3,32 triệu USD, trong đó:
- Số dự án ngoài Khu công nghiệp: 01 dự án, vốn thu hồi 1,92 triệu USD.
- Số dự án trong Khu công nghiệp: 01 dự án, vốn thu hồi 1,4 triệu USD.
 3. Số dự án đầu tư nước ngoài lũy kế đến ngày 15/6/2013:
Tổng số dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư đến ngày 15/6/2013 là 1.349 dự án với tổng vốn đầu tư 23,462 tỷ USD, trong đó:
- Số dự án còn hiệu lực: 1.037 dự án với tổng vốn 19,09 tỷ USD, bao gồm: 
+ Ngoài KCN: 143 dự án, vốn đăng ký 3,87 tỷ USD
+ Trong KCN: 895 dự án, vốn đăng ký 15,22 tỷ USD.

            - Số dự án đã thu hồi: 312 dự án, tổng vốn thu hồi 4,37 tỷ USD, gồm:
            + Ngoài KCN: 130 dự án, vốn đăng ký 3.08 tỷ USD
            + Trong KCN: 182 dự án, vốn đăng ký 1.29 tỷ USD.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More