Đồng Nai: Thu hút 450 triệu USD vốn FDI


Theo Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đồng Nai, 5 tháng đầu năm, Ban Quản lý các khu công nghiệp của tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 22 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư hơn 190 triệu USD và điều chỉnh 142 dự án, trong đó 26 dự án có tổng vốn tăng 260 triệu USD.
CôngThương - Tổng số vốn thu hút đầu tư FDI mới lẫn tăng vốn từ đầu năm đến nay trên địa bàn đạt 450 triệu USD, bằng 45,3% so với kế hoạch, thu hút 1 tỷ USD của năm 2013.

Để mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài năm 2013 đạt được kế hoạch đề ra, tỉnh đang thực hiện chủ trương “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, cải cách các thủ tục hành chính của doanh nghiệp bằng cơ chế“một cửa”, “một cửa liên thông”, kịp thời lắng nghe và giải quyết trực tiếp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp với thủ tục rõ ràng, công khai, minh bạch, bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế theo đúng quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các quy định liên quan.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More