Đồng Nai: 2 tháng đầu năm thu hút 214 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài

2 tháng đầu năm 2013, tỉnh Đồng Nai thu hút 214 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, chiếm 34% tổng vốn đầu tư của cả nước và dẫn đầu cả nước trong thu hút đầu tư tính đến thời điểm này.

Có 7 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 127 triệu USD, trong đó có dự án của Công ty TNHH Terumo BCT Việt Nam tại KCN Long Đức huyện Long Thành có tổng vốn đầu tư 98,9 triệu USD nhằm sản xuất sản phẩm, thiết bị y tế. Cũng trong lĩnh vực y tế còn có dự án Bệnh viện Shink Mark tại KCN Bàu Xéo huyện Trảng Bom với tổng vốn đầu tư 80 triệu USD.

Bên cạnh các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, 2 tháng đầu năm còn có 7 dự án trong nước đầu tư vào các KCN với tổng vốn đăng ký 947 tỷ đồng. Có thể nói, trong điều kiện chung còn nhiều khó khăn, đây là những tín hiệu rất lạc quan trong thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn Đồng Nai

0 nhận xét:

Đăng nhận xét


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More