2 tháng đầu năm 2013: giải ngân 1,05 tỷ USD vốn FDI

Theo số liệu của Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 2 tháng đầu năm 2013, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1,05 tỷ USD, tăng 5% với cùng kỳ năm 2012.Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn thu hút nhiều nhà đầu tư


CôngThương - Tính đến ngày 20/2/2013, cả nước có 99 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 532 triệu USD, bằng 46,1% so với cùng kỳ năm 2012 và 31 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 98,3triệu USD, bằng 19,7% so với cùng kỳ năm 2012. Như vậy, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 630,3 triệu USD, bằng 38,1% so với cùng kỳ năm 2012.

Nguyên do số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012 là do trong 2 tháng đầu năm 2012 có cấp một số dự án lớn được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Đó là dự án Công ty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone VN với tổng vốn đầu tư là 574 triệu USD; dự án Công ty TNHH Oshima Shipbuilding Việt Nam vốn đầu tư 180 triệu USD; dự án Công ty TNHH lock & Lock Living vốn đầu tư 150 triệu USD).

Về lĩnh vực đầu tư, 2 tháng đầu năm 2013, dòng vốn FDI đổ vào 14 ngành lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là lĩnh vực thu hút và nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư với 44 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 408,9 triệu USD,chiếm 64,9% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 2 tháng.

Lĩnh vực y tế và trợ giúp xã hội đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 80 triệu USD, chiếm gần 12,7% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 3 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 2 dự án đầu tư mới.

Tính đến thời điểm này, trong 25 quốc gia đầu tư tại Việt Nam, Nhật Bản vẫn là quốc gia số 1 đầu tư vào Việt Nam, chiếm 40,9% tổng số vốn đầu tư vào Việt Nam.

Một số dự án lớn được cấp phép trong 2 tháng năm 2013 là: dự án Công ty TNHH Terumo BCT Việt Nam tại Đồng Nai của nhà đầu tư Terumo Corporation- Nhật Bản với tổng đầu tư là 98 triệu USD; dự án Bệnh viện Shink Mark của nhà đầu tư Radiant City (Samoa) và Shink Mark (Đài Loan) tại Đồng Nai với tổng vốn đầu tư 80 triệu USD; dự án Công ty TNHH Pruksa Việt Nam của nhà đầu tư Pruksa International Company Limited- Thái Lan tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư là 50 triệu US
Theo Tinmoi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More