Kinh tế năm 2013: Thoát đáy vượt dốc?


Một kết quả nổi bật là dự trữ ngoại hối tăng, cao gấp đôi cuối năm trước, gần đạt mức 12 tuần nhập khẩu - ranh giới an toàn theo thông lệ quốc tế - Ảnh: TT.

Kinh tế năm 2012 bên cạnh nhiều kết quả tích cực, cũng còn những hạn chế, bất cập và đứng trước những thách thức không nhỏ.

Những kết quả tích cực

Rõ nhất là lạm phát đã được kiềm chế. Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2012 so với tháng 12/2011 thấp hơn nhiều so với con số tương ứng của năm 2010, 2011 (tương ứng là 6,81% so với 11,75% và 18,13%), thấp xa so với bình quân thời kỳ 2004 - 2011 (11,58%), thấp hơn so với mục tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội (dưới 10%). 

Đáng lưu ý trong năm có tới 7 tháng tăng thấp và giảm; giá lương thực giảm sâu và giá thực phẩm tăng rất thấp - trong khi hai nhóm này chiếm tới gần 40% tổng tiêu dùng của dân cư và chiếm tỷ trọng cao hơn nữa đối với người nghèo, người có thu nhập thấp. Đây là niềm vui của người tiêu dùng nói chung và người nghèo, người có thu nhập thấp nói riêng.

Lạm phát được kiềm chế do nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân trực tiếp là tiền tệ, tài khoá được thắt chặt, với lãi suất cho vay cao, kéo dài; tăng trưởng tín dụng thấp (năm 2011 thấp chưa bằng một nửa mấy năm trước, năm 2012 giảm trong nửa năm, tính chung cả năm cũng chưa bằng một nửa năm trước). Đầu tư, sản xuất, tiêu dùng co lại. Giá lương thực giảm (5,66%), giá thực phẩm tăng thấp (0,95%).

Một kết quả nổi bật là dự trữ ngoại hối tăng, cao gấp đôi cuối năm trước, gần đạt mức 12 tuần nhập khẩu - ranh giới an toàn theo thông lệ quốc tế. 

Dự trữ ngoại hối tăng do hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất do cán cân thanh toán quốc tế có số dư, ước đạt 10 tỷ USD, kỷ lục từ trước tới nay. 

Cán cân thanh toán có số dư do hai yếu tố. 

(1) Cán cân thương mại lần đầu tiên sau 20 năm nhập siêu, đặc biệt 5 năm qua (bình quân 13,5 tỷ USD/năm), năm nay đã chuyển sang xuất siêu (gần 0,3 tỷ USD). 

Cán cân thương mại đạt thặng dư, do xuất khẩu đạt được nhiều sự vượt trội về tổng kim ngạch xuất khẩu (114,6 tỷ USD), về kim ngạch bình quân đầu người (đạt 1300 USD), về tỷ lệ xuất khẩu so với GDP (đạt trên 82%), về tốc độ tăng cao hơn so với tốc độ tăng của nhập khẩu (18,3% so với 7,1%), tăng cao so với kế hoạch. 

(2) Lượng ngoại tệ vào Việt Nam từ các nguồn đạt khá. Lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện ước đạt 10,5 tỷ USD, tương đương với mức thực hiện trong 4 năm trước. Lượng vốn hỗ trợ phát triển chính thức giải ngân đạt mức kỷ lục từ trước tới nay. 

Lượng kiều hối gửi về nước ước đạt khoảng 10,5 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay. Chi tiêu của khách quốc tế tới Việt Nam ước có thể đạt 6,6 tỷ USD, tăng khoảng 1 tỷ USD so với kỷ lục đạt được trong năm trước chủ yếu do lượng khách quốc tế tăng và một phần do chi tiêu bình quân 1 khách tăng.

Yếu tố thứ hai do lượng ngoại tệ mua được ở trong dân cư và doanh nghiệp đạt khá, không những góp phần tăng dự trữ ngoại hối mà còn hạn chế tình trạng găm giữ ngoại tệ, chống Đôla hoá.

Do lạm phát được kiềm chế, do cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện, do lãi suất gửi tiết kiệm bằng VND cao hơn nhiều lần ngoại tệ,... nên tỷ giá VND/USD cả năm lần đầu tiên tính từ năm 2007 đã giảm 0,96%, trong khi mấy năm trước tăng cao (năm 2008 tăng 6,31%, năm 2009 tăng 10,7%, năm 2010 tăng 9,68%, năm 2011 tăng thấp hơn cũng ở mức 2,24%). Dự trữ ngoại hối tăng, cao gấp đôi so với cuối năm 2011, tỷ giá giảm là một kết quả nổi bật của năm 2012, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Tăng trưởng kinh tế có kết quả tích cực, thể hiện ở một số điểm. Tăng trưởng đã cao lên qua các quý (quý 1 tăng 4,64%, quý 2 tăng 4,80%, quý 3 tăng 5,05%, quý 4 tăng 5,44%). Tăng trưởng đạt được ở cả 3 nhóm ngành, trong đó nhóm ngành dịch vụ tăng cao hơn tốc độ chung (6,42%% so với 5,03%). Tăng trưởng 5,2% được coi là hợp lý, với nhiều lý do. 

Tăng trưởng đạt được trong điều kiện phải thực hiện mục tiêu ưu tiên là kiềm chế lạm phát - mà các giải pháp thực hiện mục tiêu này thường có hiệu ứng phụ là tăng trưởng kinh tế bị suy giảm. 

Tăng trưởng đạt được trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều điểm nghẽn lớn: nợ xấu tăng cao, tồn kho lớn, bất động sản đóng băng. Tăng trưởng đạt được trong điều kiện tỷ lệ vốn đầu tư xã hội/GDP năm 2012 ước đạt 33,5%, thấp so với các thời kỳ trước (năm 2011 là 34,6%, bình quân thời kỳ 2006 - 2010 là 42,7%); trong điều kiện tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, nếu loại trừ yếu tố tăng giá, thấp chưa bằng một nửa bình quân thời kỳ 2006 - 2011 (6,2% so với 15%). 

Công cuộc cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng được khởi động và đẩy mạnh trong điều kiện nguồn lực tài chính của doanh nghiệp, ngân sách nhà nước khó khăn...

Những hạn chế, bất cập và thách thức

Ngay trong những kết quả tích cực đã đạt được như trên cũng chứa đựng những hạn chế, bất cập, nếu xét về nguyên nhân của chúng. Lạm phát thấp hơn năm trước và thấp hơn mục tiêu buôn bán với nước ngoài, chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu, có một phần quan trọng do đầu tư, sản xuất và tiêu dùng bị “co lại”. 

Sự “co lại” này trước mắt tuy góp phần kiềm chế lạm phát, cải thiện cán cân thương mại, nhưng việc kiềm chế, cải thiện đó sẽ không vững chắc. Yếu tố tiềm ẩn và nguyên nhân sâu xa của lạm phát là hiệu quả đầu tư, năng suất lao động, thì cả 2 yếu tố này của Việt Nam vẫn còn thấp so với các nước và việc cải thiện còn chậm. 

Nguyên nhân chủ yếu của nhập siêu là hiệu quả, sức cạnh tranh thấp, là cơ cấu sản xuất và xuất khẩu mang tính gia công lắp ráp..., mà về mặt này, sự cải thiện của Việt Nam còn chậm. Nền kinh tế vẫn còn đứng trước thách thức lạm phát và nhập siêu quay trở lại. Lạm phát quay trở lại bởi có những yếu tố tác động. 

Sự nới lỏng chính sách tiền tệ - tài khoá từ giữa năm 2012, nay có thể được tiếp tục với liều lượng cao hơn để tháo gỡ nợ xấu, tồn kho, thị trường bất động sản, cơ cấu lại các ngân hàng thương mại. 

Giá thực phẩm đã có dấu hiệu tăng cao trở lại khi đàn gia súc tại thời điểm 1/10 giảm, mùa cưới hỏi, tổng kết, Tết cổ truyền, lễ hội đang đến gần. Việc thực hiện lộ trình giá thị trường của các doanh nghiệp giữ vị thế độc quyền thường thực hiện khi giá tiêu dùng vừa mới tăng thấp, nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, giữa Trung ương, địa phương, cơ sở, nếu không cân nhắc về liều lượng, về thời gian điều chỉnh như đã xảy ra hồi tháng 8, tháng 9 thì sẽ làm cho CPI tăng cao. 

Giá thế giới có thể tăng lên khi các nền kinh tế lớn bơm tiền kích thích kinh tế; nếu tỷ giá không được giữ ổn định và nhập siêu trở lại, thì sẽ làm xuất hiện “nhập khẩu lạm phát” và “khuếch đại lạm phát” ở trong nước. Năm 2012 xuất siêu, nhưng mục tiêu năm 2013 lại nhập siêu khi tốc độ tăng xuất khẩu thấp hơn tốc độ tăng nhập khẩu...

Tăng trưởng kinh tế năm 2012 là mức thấp nhất trong 13 năm qua, tính từ năm 2000. Trong đó, tăng trưởng của nhóm ngành công nghiệp và xây dựng (sau nhiều năm tăng trưởng cao nhất và với tỷ trọng cao nhất trong GDP, đã trở thành động lực và đầu tàu tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế), thì nay đã 2 năm liên tiếp thấp hơn tốc độ tăng chung- tức là chưa thoát đáy.

Thu, chi ngân sách năm 2012 gặp khó khăn nhất trong nhiều năm qua, do nguồn thu bị hạn chế khi tăng trưởng kinh tế bị suy giảm, nhập khẩu tăng thấp, trong khi chi cho việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, tháo gỡ các điểm nghẽn, tái cơ cấu, chi bảo đảm an sinh xã hội tăng...

Doanh nghiệp ngừng hoạt động, phá sản, thu hẹp sản xuất kinh doanh đã tăng trong năm 2011, tiếp tục tăng lên trong năm 2012 và gặp khó khăn do bị suy kiệt trong mấy năm qua.

Thị trường chứng khoán lình xình, bị sụt giảm về điểm số, về giá trị giao dịch. Thị trường bất động sản “đao” xuống thời gian khá dài. Thị trường tiền tệ gặp khó khăn hiếm thấy, khi tăng trưởng tín dụng thấp, nợ xấu cao, xuất hiện các nhóm lợi ích thâu tóm ngân hàng...

Mục tiêu năm 2013, với chỉ tiêu chủ yếu là lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn, là một kỳ vọng theo hai ý nghĩa: kinh tế sẽ tốt đẹp hơn nếu mục tiêu đó thực hiện được; nhưng nếu không có biện pháp quyết liệt và đồng bộ thì việc “thoát đáy vượt dốc đi lên” sẽ khó đạt được. 

Cần lưu ý, các mô hình kinh tế khi bị khủng hoảng có 4 dạng. 

Dạng một là hình chữ V, tức là xuống đáy nhanh, nhưng ngắn và vượt dốc đi lên cũng nhanh. 

Dạng hai là hình chữ W, tức là xuống đáy 2 lần nhanh, nhưng ngắn và vượt dốc cũng nhanh. 

Dạng ba là hình chữ U, tức là xuống đáy nhanh, nhưng phải mất thời gian tương đối dài mới vượt dốc đi lên. 

Dạng bốn là hình chữ L, tức là xuống đáy nhanh, nhưng nằm ở đó khá lâu, chưa biết bao giờ mới vượt dốc đi lên được.

(Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam)

Đề xuất đổi 'mại dâm' thành nghề 'lao động tình dục'?

Cục Phòng chống Tệ nạn Xã hội (Bộ LĐTB&XH) cho biết, mới đây cả nước có trên 800 người từng bán dâm được quản lý tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động được trở lại xã hội. Cần một dự án luật để điều chỉnh vấn đề mại dâm (ảnh minh hoạ).

Tuy chỉ chiếm khoảng 2-3% tổng số người nghi vấn bán dâm ngoài cộng đồng, nhưng cũng dấy lên hàng loạt câu hỏi nhức nhối: Làm thế nào để họ tái hòa nhập cộng đồng, không "ngựa quen đường cũ", tránh hiểm họa HIV? 

Ngày 26-12, tại TP.HCM đã diễn Tọa đàm thúc đẩy các can thiệp giảm hại và dự phòng lây truyền HIV trong mại dâm do Hội Phòng chống AIDS, Ủy ban phòng chống AIDS và Chương trình phối hợp của Liên hiệp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) tổ chức. Cách nhìn nhận về mại dâm, các mô hình về can thiệp giảm hại và phòng chống HIV cho người bán dâm đã được đề cập ở nhiều khía cạnh.

Mại dâm hay "lao động tình dục"?

Chị Ngô Linh - Trưởng nhóm cộng đồng Bình Minh Đêm cho rằng: "Cần thay đổi cách gọi của nghề mại dâm, không nên dùng từ mại dâm mà nên thay bằng lao động tình dục. Cần công nhận mại dâm là một nghề của xã hội, cho chị em không bị kỳ thị, bởi xã hội có cầu thì mới có cung".

Phát biểu tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ tịch Hội Phòng, chống HIV/AIDS TP.HCM, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, không nên nhấn mạnh vấn đề hợp pháp hóa nghề mại dâm. Đồng thời bà Thu phản đối việc đưa mại dâm thành một nghề, bởi nếu là một nghề thì nó xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm của người phụ nữ. Tuy nhiên, cần nhìn nhận mại dâm ở nhiều góc độ, không phải ai làm mại dâm cũng là hư hỏng, xấu xa. Đa phần người bán dâm có những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, bị đẩy vào đường cùng và phải đi làm cái nghề mà xã hội cho là “bán thân nuôi miệng”.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng Can thiệp giảm tác hại, Ủy ban phòng chống AIDS TP.HCM cho rằng, xã hội không cần tập trung vào việc có coi mại dâm là một nghề. Điều quan trọng là khung pháp luật và chính sách liên quan đến giảm hại trong mại dâm. Bà Huệ cho biết hiện tại ở TP.HCM có khoảng 15 nghìn gái mại dâm. Việc giảm tác hại trong mại dâm là việc đáng quan tâm, nếu không, đây sẽ là một nguy cơ cho chính gái mại dâm và cộng đồng. Việc giảm tác hại trong mại dâm là nhằm mục đích thực hành những hành vi an toàn hơn cho người bán dâm, người mua dâm và cộng đồng.

Định hướng nghề nghiệp cho người bán dâm

Bà Hoàng Thị Xuân Lan, Phó Giám đốc Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS ở Việt Nam - Life, điều phối viên dự án toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, đã giới thiệu mô hình giảm hại cho người bán dâm. Bà Lan cho biết mô hình này gồm: dự phòng lây nhiễm HIV cho người bán dâm, tạo sinh kế thay thế bền vững bằng cách dạy nghề theo nhu cầu và tự nguyện, nâng cao kỹ năng sống và tương trợ lẫn nhau trong nhóm và hỗ trợ hướng nghiệp, trợ giúp chuyển gửi tới các dịch vụ xã hội.

Anh Lương Thành Tuấn - trưởng nhóm Cộng đồng cùng tiến cho biết: nhóm có dự án Tiến lên phía trước. Trong đó, nhóm có quỹ tiết kiệm để dùng khi cần hỗ trợ các thành viên. Đã có 42 người (25 nam, 17 nữ) được đưa đi đào tạo học nghề tại trường dạy nghề nhân đạo, có 24 người đã có bằng tốt nghiệp. Anh Tuấn hồ hởi: Ngay sáng 27-12 sẽ có thêm 8 bạn được trao bằng chứng nhận nghề như: trang điểm, nấu ăn, cắt tóc, làm móng… Hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu để họ lập nghiệp trên hướng mới của cuộc đời".

Bà Huỳnh Lan Phương, đại diện UNAIDS khẳng định: Việc giảm tác hại của mại dâm bằng cách giáo dục, tiếp cận nhóm đồng đẳng, tuyên truyền, trao đổi các tài liệu và thông điệp đơn giản là rất cần thiết. Qua đó tăng cường hiểu biết và kỹ năng tự bảo vệ cho người bán dâm, giúp không hình sự hóa nghề mại dâm…

Theo Thể thao & Văn hóa

Tặng chuyến tham quan công viên nước trung tâm rộng 125ha, trung tâm hành chính tập trung đầu tiên tại Việt Nam bằng xe Toyota Innova và dự án New Town thành phố mới Bình DươngThành phố mới Bình Dương đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đang thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài (Nhật bản, Singapore, Malaysia, Mỹ, Đức,....) và dân cư các nơi đổ về ngày một đông đúc. Nơi đây hứa hẹn sẽ là trung tâm văn hóa, chính trị và công nghệ của vùng Đông Nam Á. 
Thời gian gần đây Thành phố mới Bình Dương đã thu hút lượng lớn FDI từ các tập đoàn lớn như: Đức, Nhật, Singapore,.. như tập đoàn Tokyu đầu tư 1.2 rỷ USD vào dự án khu đô thị Becamex - Tokyu, Chính phủ cộng hòa liên bang Đức đầu tư vào trường Đại học quốc tế Việt Đức, và nhiều tập đoàn khác đầu tư vào khu công nghệ cao Mapple Tree, Đại học quốc tế Miền Đông, trung tâm tài chính, sòng bạc, trường đua,...
Và theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ: Năm 2013 phải di dời toàn bộ các trung tâm hình chính của tỉnh Bình  Dương vào thành phố mới, và hoàn thành đưa vào hoạt động tuyến cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn kết nối Thành phố mới với TPHCM, Đồng Nai, Bình Phước.

Chính vì những yếu tố khả quan đó mà nơi đây sẽ là một trung tâm kinh tế nhộn nhịp nhất cả nước cả về thông tin, kinh tế và văn hóa.

Vì vậy mà giá đất ở nơi đây đã gia tăng giá trị vô cùng lớn: cao hơn cả giá đất mặt tiền tại TPHCM hơn 30tr/m2

Nhận thấy tiềm năng phát triển vượt bậc của một thành phố lớn nhưng lại giới hạn những người dân bình dân có cơ hội hưởng thụ một nền văn minh thế giới đang hình thành, chúng tôi đã tâm huyết xây dựng một dự án để biến ước mở sở hữu một nền đất, căn nhà trong một thành phố văn minh - hiện đại của bạn thành hiện thực: Dự án New Town - cho cuộc sống vươn cao. 
Tại New Town bạn đi đến trường đại học quốc tế Miền Đông, trường mầm non và tiểu học quốc tế Wonderland, trường đại học Việt Đức, khu công nghệ cao Mapple Tree, công viên văn hóa trung tâm, nhà văn hóa trung tâm, trung tâm hành chính tập trung, trung tâm tài chính quốc tế, trường đua, sân golf Twin Doves,... chỉ trong 5-10 phút đi bộ. 

Với nhiều tiện ích vượt trội như vậy nhưng bạn chỉ bỏ ra 260tr đã sở hữu ngay nền đất sổ đỏ thổ cư 100%, 100m2 mà không tốn thêm bất kì khoản phí nào.

Cơ hội sở hữu nhiều tiện ích trong mơ đang nằm trong tầm tay bạn - ĐỪNG CHẦN CHỪ - HẪY GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT (cơ hội chỉ dành cho 140 người đầu tiên)

Liên hệ:           Sàn Giao Dịch Địa Ốc Niềm Tin

Hotline: 093 75 76 706

Website: wWw.DiaOcNiemTin.ComTag: khu dân cư New Town, dự án New Town, đất nền dự án New Town, kdc New Town, khu dan cu New Town, khudancuNewTown, du an New Town, khu đô thị mới New Town, khu do thi moi New Town, khu do thi New Town, khu đô thị New Town, dự án mới New Town, du an moi New Town, New Town bình dương, New Town thành phố mới, New Town thủ dầu một, đất nền giá rẻ, khu dân cư mới New Town, khu dan cu moi New Town, 

Miễn phí tham quan công viên nước trung tâm rộng 125ha, quyi hoạch thành phố mới Bình Dương, trường đại học quốc tế Miền Đông tại dự án New Town - Cho cuộc sống vươn caoThành phố mới Bình Dương đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đang thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài (Nhật bản, Singapore, Malaysia, Mỹ, Đức,....) và dân cư các nơi đổ về ngày một đông đúc. Nơi đây hứa hẹn sẽ là trung tâm văn hóa, chính trị và công nghệ của vùng Đông Nam Á. 
Thời gian gần đây Thành phố mới Bình Dương đã thu hút lượng lớn FDI từ các tập đoàn lớn như: Đức, Nhật, Singapore,.. như tập đoàn Tokyu đầu tư 1.2 rỷ USD vào dự án khu đô thị Becamex - Tokyu, Chính phủ cộng hòa liên bang Đức đầu tư vào trường Đại học quốc tế Việt Đức, và nhiều tập đoàn khác đầu tư vào khu công nghệ cao Mapple Tree, Đại học quốc tế Miền Đông, trung tâm tài chính, sòng bạc, trường đua,...
Và theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ: Năm 2013 phải di dời toàn bộ các trung tâm hình chính của tỉnh Bình  Dương vào thành phố mới, và hoàn thành đưa vào hoạt động tuyến cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn kết nối Thành phố mới với TPHCM, Đồng Nai, Bình Phước.

Chính vì những yếu tố khả quan đó mà nơi đây sẽ là một trung tâm kinh tế nhộn nhịp nhất cả nước cả về thông tin, kinh tế và văn hóa.

Vì vậy mà giá đất ở nơi đây đã gia tăng giá trị vô cùng lớn: cao hơn cả giá đất mặt tiền tại TPHCM hơn 30tr/m2

Nhận thấy tiềm năng phát triển vượt bậc của một thành phố lớn nhưng lại giới hạn những người dân bình dân có cơ hội hưởng thụ một nền văn minh thế giới đang hình thành, chúng tôi đã tâm huyết xây dựng một dự án để biến ước mở sở hữu một nền đất, căn nhà trong một thành phố văn minh - hiện đại của bạn thành hiện thực: Dự án New Town - cho cuộc sống vươn cao. 
Tại New Town bạn đi đến trường đại học quốc tế Miền Đông, trường mầm non và tiểu học quốc tế Wonderland, trường đại học Việt Đức, khu công nghệ cao Mapple Tree, công viên văn hóa trung tâm, nhà văn hóa trung tâm, trung tâm hành chính tập trung, trung tâm tài chính quốc tế, trường đua, sân golf Twin Doves,... chỉ trong 5-10 phút đi bộ. 

Với nhiều tiện ích vượt trội như vậy nhưng bạn chỉ bỏ ra 260tr đã sở hữu ngay nền đất sổ đỏ thổ cư 100%, 100m2 mà không tốn thêm bất kì khoản phí nào.

Cơ hội sở hữu nhiều tiện ích trong mơ đang nằm trong tầm tay bạn - ĐỪNG CHẦN CHỪ - HẪY GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT (cơ hội chỉ dành cho 140 người đầu tiên)

Liên hệ:           Sàn Giao Dịch Địa Ốc Niềm Tin

Hotline: 093 75 76 706

Website: wWw.DiaOcNiemTin.ComTag: khu dân cư New Town, dự án New Town, đất nền dự án New Town, kdc New Town, khu dan cu New Town, khudancuNewTown, du an New Town, khu đô thị mới New Town, khu do thi moi New Town, khu do thi New Town, khu đô thị New Town, dự án mới New Town, du an moi New Town, New Town bình dương, New Town thành phố mới, New Town thủ dầu một, đất nền giá rẻ, khu dân cư mới New Town, khu dan cu moi New Town, 

Tặng công viên nước 125ha, khu thể thao, trường đua ngựa, đại học quốc tế Miền Đông, tiểu học quốc tế Wonderland, trung học Ngô Thời Nhiệm,... Chỉ vowistr/nền 100m2 tại dự án New Town

Thành phố mới Bình Dương đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đang thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài (Nhật bản, Singapore, Malaysia, Mỹ, Đức,....) và dân cư các nơi đổ về ngày một đông đúc. Nơi đây hứa hẹn sẽ là trung tâm văn hóa, chính trị và công nghệ của vùng Đông Nam Á. 
Thời gian gần đây Thành phố mới Bình Dương đã thu hút lượng lớn FDI từ các tập đoàn lớn như: Đức, Nhật, Singapore,.. như tập đoàn Tokyu đầu tư 1.2 rỷ USD vào dự án khu đô thị Becamex - Tokyu, Chính phủ cộng hòa liên bang Đức đầu tư vào trường Đại học quốc tế Việt Đức, và nhiều tập đoàn khác đầu tư vào khu công nghệ cao Mapple Tree, Đại học quốc tế Miền Đông, trung tâm tài chính, sòng bạc, trường đua,...
Và theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ: Năm 2013 phải di dời toàn bộ các trung tâm hình chính của tỉnh Bình  Dương vào thành phố mới, và hoàn thành đưa vào hoạt động tuyến cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn kết nối Thành phố mới với TPHCM, Đồng Nai, Bình Phước.

Chính vì những yếu tố khả quan đó mà nơi đây sẽ là một trung tâm kinh tế nhộn nhịp nhất cả nước cả về thông tin, kinh tế và văn hóa.

Vì vậy mà giá đất ở nơi đây đã gia tăng giá trị vô cùng lớn: cao hơn cả giá đất mặt tiền tại TPHCM hơn 30tr/m2

Nhận thấy tiềm năng phát triển vượt bậc của một thành phố lớn nhưng lại giới hạn những người dân bình dân có cơ hội hưởng thụ một nền văn minh thế giới đang hình thành, chúng tôi đã tâm huyết xây dựng một dự án để biến ước mở sở hữu một nền đất, căn nhà trong một thành phố văn minh - hiện đại của bạn thành hiện thực: Dự án New Town - cho cuộc sống vươn cao. 
Tại New Town bạn đi đến trường đại học quốc tế Miền Đông, trường mầm non và tiểu học quốc tế Wonderland, trường đại học Việt Đức, khu công nghệ cao Mapple Tree, công viên văn hóa trung tâm, nhà văn hóa trung tâm, trung tâm hành chính tập trung, trung tâm tài chính quốc tế, trường đua, sân golf Twin Doves,... chỉ trong 5-10 phút đi bộ. 

Với nhiều tiện ích vượt trội như vậy nhưng bạn chỉ bỏ ra 260tr đã sở hữu ngay nền đất sổ đỏ thổ cư 100%, 100m2 mà không tốn thêm bất kì khoản phí nào.

Cơ hội sở hữu nhiều tiện ích trong mơ đang nằm trong tầm tay bạn - ĐỪNG CHẦN CHỪ - HẪY GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT (cơ hội chỉ dành cho 140 người đầu tiên)

Liên hệ:           Sàn Giao Dịch Địa Ốc Niềm Tin

Hotline: 093 75 76 706

Website: wWw.DiaOcNiemTin.ComTag: khu dân cư New Town, dự án New Town, đất nền dự án New Town, kdc New Town, khu dan cu New Town, khudancuNewTown, du an New Town, khu đô thị mới New Town, khu do thi moi New Town, khu do thi New Town, khu đô thị New Town, dự án mới New Town, du an moi New Town, New Town bình dương, New Town thành phố mới, New Town thủ dầu một, đất nền giá rẻ, khu dân cư mới New Town, khu dan cu moi New Town, 

Dự án New Town, cơ hội đầu tư sinh lợi cao tại thành phố mới Bình Dương

Dự án New Town cách Trường Đại học quốc tế Miền Đông chưa đến 500m, nằm tại Thành phố mới Bình Dương, thừa hưởng mọi tiện ích về cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại cũng như hệ thống giao thông liên kết.


TỔNG QUAN DỰ ÁN:
Tên gọi: Khu dân cư New Town
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Oanh
Phân phối: Sàn Giao Dịch Địa ốc Niềm Tin
Tổng số nền: 143
Hạ tầng hoàn chỉnh, sổ đỏ, thổ cư, đường nhựa


VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA:

Khu dân cư New Town tọa lạc tại xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, có vị trí cực kỳ thuận lợi khi nằm ngay giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Trần Quốc Toản thuộc trung tâm Thành phố mới Bình Dương, cách trường đại học Quốc tế miền Đông 500m. Chính vì thế, dự án New Town thừa hưởng mọi tiện ích về cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại của thành phố mới Bình Dương cùng với hệ thống giao thông liên kết các khu đô thị hiện đại như: Khu đô thị VSIP I & II, Khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước 1,2 & 3, Khu đô thị xanh Mỹ Phước 4, Khu Liên hợp Đô thị Dịch vụ Công nghiệp Bình Dương.


Trong tương lai, nhiều dự án hạ tầng quốc gia sẽ được khởi công xây dựng như đường quốc lộ 13 trên không, tuyến metro với nhà ga trung tâm tại Trung tâm thành phố mới Bình Dương. Nhiều tuyến đường huyết mạch khác như đường Mỹ Phước – Tân Vạn rộng 62m, đường Vành đai 4 rộng 62m đã được đưa vào sử dụng, tạo thêm bước đệm thúc đẩy nền kinh tế khu vực phát triển một cách toàn diện.

Vị trí:

- Nằm tại giao lộ Trần Quốc Toản và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngay trung tâm TP mới Bình Dương 
- Liền kề khu công nghệ cao MapleTree 
- Liền kề Trường ĐH Quốc tế Miền Đông 
- Liền kề khu phức hợp thể thao tỉnh Bình Dương (rộng 25ha) 
- Liền kề trung tâm hành chính mới Bình Dương
- Liền kề khu công nghiệp VSIP II 
- Liền kề trung tâm văn hóa Thành phố mới Bình Dương 
- Liền kề nhà ga trung tâm (tuyến Metro) thành phố mới Bình Dương
- Cách khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước khoảng 4km
- Cách khu du lịch Đại Nam (Đại Nam văn hiến) khoảng 2,5km


TIỆN ÍCH HOÀN HẢO:

Nằm ngay trung tâm Thành phố mới Bình Dương, Dựa án New Town có rất nhiều lợi thế mà không dự án nào cạnh tranh được, nhất là khi khu đô thị mới này sẽ là trung tâm chính trị - kinh tế, văn hóa, xã hội của toàn tỉnh. Đó là một trung tâm đô thị hiện đại, năng động, bền vững với đầy đủ các loại hình phát triển phục vụ cho khoảng trên 125.000 người định cư lâu dài và hơn 400.000 người thường xuyên đến làm việc. Đó là cơ hội tuyệt vời để kinh doanh thương mại dịch vụ đa ngành nghề, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố trong nay mai. Theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ: năm 2013 toàn bộ các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Dương phải dời về trung tâm Thành phố Mới Bình Dương (nay gọi là Thành phố Thủ Dầu Một)

Bên cạnh, Trường Đại học quốc tế Miền Đông cũng mang đến cho New Town nét sống động mới. Đây là một trong những trường đại học quy mô và hiện đại bậc nhất có quy mô 124.000m2 với tổng vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng, sẽ mang lại nguồn nhân lực chất lượng cao cho miền Đông Nam Bộ và cả nước. Vửa qua ĐH quốc tế Miền Đồng vừa cho triển khai dự án công nghệ đám mây khiến cho khu vực này được ví như thung lũng Silicon đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á.

NƠI AN CƯ, ĐẦU TƯ CHO MỌI NGƯỜI:

Với vị trí đắc địa của mình, Dự án New Town sẽ là nơi an cư lý tưởng của các cư dân đến sinh sống, học tập và làm việc tại các trường đại học, cơ quan hành chính và khu công nghệ cao lân cận. Và đây cũng là lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư muốn dòng vốn của mình sinh lợi cao trong thời gian ngắn nhất.Tag: khu dân cư New Town, dự án New Town, đất nền dự án New Town, kdc New Town, khu dan cu New Town, khudancuNewTown, du an New Town, khu đô thị mới New Town, khu do thi moi New Town, khu do thi New Town, khu đô thị New Town, dự án mới New Town, du an moi New Town, New Town bình dương, New Town thành phố mới, New Town thủ dầu một, đất nền giá rẻ, khu dân cư mới New Town, khu dan cu moi New Town, 

Nghỉ thai sản 6 tháng bắt đầu từ tháng 1/2013


Bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Xã hội (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết, lao động nữ nghỉ sinh từ tháng 1/2013 sẽ được nghỉ thêm 2 tháng. Một số doanh nghiệp cũng đã công bố chế độ đãi ngộ với người đi làm trước hạn.

Bà Trần Thị Thúy Nga cho biết, theo luật hiện hành thời gian nghỉ sinh là 4 tháng, và nếu sinh tháng 1/2013 sẽ phải đi làm vào đầu tháng 5. Tuy nhiên, ngày 1/5 Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực nên chị em sẽ được nghỉ thêm 2 tháng.

Bộ luật Lao động sửa đổi quy định, lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm một tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá hai tháng.
Lao động nữ được nghỉ sinh 6 tháng từ tháng 1/2013. Ảnh: Minh Thùy.


Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với người sử dụng lao động.

Ngoài ra, trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất 4 tháng. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định.

Hiện, một số đơn vị đã có hướng dẫn về chế độ nghỉ thai sản 6 tháng và chế độ cho cán bộ nhân viên đi làm sớm. Theo Công ty FPT, những cán bộ đi làm sớm cả ngày (với điều kiện đã nghỉ đủ ít nhất 4 tháng và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của luật Lao động về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý), ngoài tiền lương được hưởng theo quy định trên, sẽ được hưởng thêm 100% lương sản xuất kinh doanh của tháng đi làm trước thời hạn. Như vậy, tổng lương của những tháng đi làm sớm là 175% lương sản xuất kinh doanh hàng tháng.

Việc tăng thời gian nghỉ thai sản lên 6 tháng được Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em đề xuất từ giữa năm 2008. Trước đó, năm 1985, Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Tố Hữu đã ký ban hành quyết định tăng thời gian nghỉ sinh từ 2 tháng lên 6 tháng. Tuy nhiên, vì sức ép lao động, tiền lương và nhiều lý do khác nên đến đầu những năm 1990 Chính phủ lại giảm thời gian nghỉ sinh xuống còn 4 tháng.
Theo VnExpress

Tín hiệu tốt cho thị trường bất động sản 2013

Ngày 12/12, hội thảo "Triển vọng thị trường bất động sản Việt Nam năm 2013" đã diễn ra tại TPHCM.


Hội thảo do Công ty cổ phần Tri thức Doanh nghiệp quốc tế và Ngân hàng Phương Đông phối hợp tổ chức.

Tại hội thảo, các diễn giả nhận định một số tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản đã xuất hiện.

Ông Trần Kim Chung, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Võ Hồng Lan, Viện nghiên cứu Lập pháp cùng cho rằng thị trường bất động sản năm 2012 về cơ bản là trầm lắng. Năm 2013, thị trường bất động sản sẽ có những biến động, tuy nhiên, xu thế chủ đạo là không rõ rệt. Nguồn vốn đầu tư công, đầu tư cơ sở hạ tầng có thể giải ngân lớn trong những tháng cuối năm nay và trong năm 2013; nguồn đầu tư nước ngoài có triển vọng vận hành vào Việt Nam với dung lượng lớn; nguồn kiều hối vào nền kinh tế Việt Nam nhiều hơn, có thể đạt mức 10 tỷ USD.

Bên cạnh đó, nếu có chính sách phù hợp, sẽ có một nguồn vốn bổ sung khá tốt vào bất động sản từ nguồn tích trữ vàng trong nội bộ nền kinh tế. Các công cụ tài chính cũng đã bắt đầu được đưa vào vận hành trong thực tiễn thị trường bất động sản...

Tiến sỹ Lê Chí Hiếu, Chủ tịch Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức kỳ vọng đến giai đoạn giữa năm 2013, các chính sách kích cầu và ổn định kinh tế của Chính phủ bắt đầu cho thấy hiệu quả, đồng thời quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng mới đi vào ổn định và vấn đề nợ xấu sẽ giảm dần.

Khi nền kinh tế có dấu hiệu khả quan, thu nhập người dân tăng lại thì niềm tin tiêu dùng và đầu tư mới được củng cố, dòng tiền sẽ bắt đầu quay lại thị trường bất động sản.

Đồng quan điểm trên, tiến sỹ Đinh Thế Hiển đánh giá năm 2013, bất động sản sẽ có thể đi vào chu kỳ tăng trưởng mới. Việc Chính phủ đang có những động thái hỗ trợ tích cực về lãi suất cho doanh nghiệp là minh chứng cho việc bất động sản sẽ từng bước phục hồi trong hai năm 2013-2014.

Các tham luận cũng nêu rõ để có thể thúc đẩy thị trường vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện nay là việc làm của nhiều bên hữu quan, giải pháp cần được triển khai đồng bộ, nguồn lực phải được khơi dậy.

Những giải pháp lớn cần được tích cực triển khai là: tái cấu trúc mạnh mẽ và toàn diện thị trường bất động sản; tạo lập nhiều kênh dẫn vốn cho thị trường này; cải thiện tình hình kinh tế, ổn định các nền tảng kinh tế; hoàn thiện khung pháp luật đất đai; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng…

Trong bối cảnh hiện nay, việc nắm bắt được nhu cầu thực của thị trường sẽ giúp các doanh nghiệp có chính sách tái cơ cấu dòng sản phẩm và điều chỉnh chiến lược kinh doanh hợp lý.

Các doanh nghiệp cần phải tiến hành phân tích thị trường, đưa ra chiến lược phát triển và tung ra dòng sản phẩm phù hợp, đồng thời cần phân bổ nguồn vốn hợp lý, có tầm nhìn chiến lược dài hạn...

Theo Vietnam+

Thị trường bất động sản: Những tín hiệu tích cực cho năm 2013

Thông tin về sự quyết tâm giải cứu thị trường bất động sản từ Chính phủ và các Bộ, ngành với hàng loạt những quyết sách liên quan đến nhà ở xã hội, tín dụng, thuế… đặt ra nhiều kỳ vọng cho giới kinh doanh bất động sản về khả năng thị trường sẽ hồi phục vào năm 2013.Đặc biệt những dự án có hạ tầng giao thông kết nối tốt, hạ tầng dự án hoàn thiện, giá cả vừa với đại bộ phận của người dân chắc chắn sẽ thu hút rất lớn sự quan tâm của khách hàng.


Một trong những tín hiệu tích cực đầu tiên trên thị trường bất động sản năm 2013 xuất hiện khi UBND TP Hà Nội đề xuất chuyển 3.500 căn hộ chung cư và 2.000 căn thấp tầng diện tích từ 60 đến 90m2 cho quỹ nhà tái định cư của thành phố giai đoạn 2013-2015. 

Trong đó, đối với dự án đang xây dựng, thành phố sẽ rà soát, điều chỉnh lại cơ cấu diện tích căn hộ lớn hơn 90m2 cho phù hợp nhu cầu, khả năng tài chính của đối tượng tái định cư, phần còn lại lấy từ quỹ nhà 30% và 50% của các dự án khu đô thị, khu nhà ở. Chi phí mua nhà tái định cư ứng trước từ kinh phí giải phóng mặt bằng. 

Được biết, nhu cầu nhà tái định cư của thành phố đến năm 2015 là 25.000 căn hộ, tương ứng 2 triệu mét vuông sàn, khả năng cân đối là 14.000 căn. Như vậy, thành phố thiếu khoảng 11.000 căn hộ phục vụ tái định cư, trong đó năm 2013 cần khoảng 6.600 căn, nhưng mới có 3.500 căn.

Bên cạnh đó, Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội và UBND huyện Hoài Đức đã bàn giao quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở thu nhập thấp (TNT) Bắc An Khánh cho chủ đầu tư là Liên danh Tổng Công ty Vinaconex và Tổng Công ty Handico. 

Theo quy hoạch, dự án khu nhà ở TNT Bắc An Khánh có diện tích 18,55ha nằm trong ranh giới đất dự trữ phát triển của Khu đô thị Bắc An Khánh, thuộc địa giới hành chính xã Vân Canh, huyện Hoài Đức. Với tỷ lệ 100% nhà ở dạng chung cư, dự án sẽ cung cấp 5.196 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho 17.400 người. 

Ngoài ra, dự án còn đầu tư đồng bộ 41.000m2 hạ tầng xã hội, trong đó có 3 trường học và công trình công cộng. Dự kiến, dự án sẽ khởi công xây dựng trong quý I/2013.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM, nhiều người có tiền vẫn mang tâm lý chờ giá giảm thêm, nhưng khi thấy Chính phủ đã có định hướng rõ nét về thị trường này thì họ có thể quay trở lại. Dù số tiền hỗ trợ lãi suất không lớn và hướng trực tiếp vào những dự án phân khúc trung bình, nhưng động thái này sẽ kích thích toàn bộ thị trường ở tất cả các phân khúc.

Theo Chinhphu

Lãi suất cho vay doanh nghiệp bất động sản nên ở mức 11 - 12%/năm

Cùng với việc điều chỉnh trần lãi suất huy động xuống 8%/năm đối với kỳ hạn tiền gửi ngắn hạn, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 33/2012/TT-NHNN ngày 21/12/2012 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa VND của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.
Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm từ 13%/năm xuống 12%/năm; riêng Quỹ Tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô ấn định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND tối đa là 13%/năm.

Theo NHNN, mức lãi suất cho vay 12%/năm của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là phù hợp với mức giảm lãi suất tiền gửi và chủ trương của Chính phủ, định hướng của Thống đốc NHNN về giảm lãi suất cho vay. Song mức lãi suất cho vay tối đa 12%/năm chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực, ngành, nghề nói trên.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp thương mại và đặc biệt là kinh doanh bất động sản khó có cơ hội tiếp cận nguồn vốn giá rẻ, dù trần lãi suất đầu vào tiếp tục giảm. Tổng giám đốc một công ty chuyên sản xuất và cung cấp mặt hàng thực phẩm tại TP.HCM cho biết, dù trần lãi suất huy động đã được điều chỉnh giảm 4 lần, từ mức 14%/năm xuống 8%/năm hiện nay, song trên thực tế, lãi suất cho vay của các ngân hàng lại có mức giảm khiêm tốn hơn nhiều. 

Ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch HĐQT CTCP Nhà Thủ Đức cho rằng, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có nhu cầu sử dụng vốn vay rất lớn, nhưng đây lại là lĩnh vực mà các ngân hàng hạn chế cung ứng vốn. Gần đây, các ngân hàng đã rộng cửa đối với tín dụng bất động sản, song mặt bằng lãi suất cho vay 15 - 17%/năm vẫn là áp lực lớn đối với các doanh nghiệp địa ốc. “Mức lãi suất phù hợp để doanh nghiệp bất động sản có thể tiếp cận để triển khai dự án phải từ 11 đến 12%/năm”, ông Hiếu nói.

Đồng quan điểm, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cũng cho rằng: “Để các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có thể chịu được và sống sót, lãi vay phải về mức 10 - 11%/năm. Còn với khách hàng mua nhà để ở, thì lãi suất cho vay ở mức 8 - 9%/năm”.

Trong khi đó, lãnh đạo một ngân hàng TMCP cho rằng, ngoài chi phí huy động 8%/năm, ngân hàng còn phải có dự trữ bắt buộc, bảo hiểm tiền gửi, dự phòng chung, chi phí thuê nhà, khấu hao điện, nước, lương nhân viên…, vì thế, nên lãi suất cho vay không thể giảm mạnh được.

Ông Trương Văn Phước, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Eximbank nhận xét, lãi suất cho vay hiện nay của Eximbank đối với doanh nghiệp xuất khẩu và sản xuất, kinh doanh tốt chỉ ở mức 7 – 8%/năm, thấp hơn so với trần huy động đầu vào. “Tuy nhiên, để đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ lúc này không hề dễ. Còn với doanh nghiệp yếu, Eximbank rất ngại rót vốn, vì lo ngại rủi ro nợ xấu tăng”, ông Phước nói.

Riêng đối với lĩnh vực bất động sản, hầu hết các ngân hàng đều đang tìm kiếm dự án tốt để tài trợ, song theo ông Phạm Linh, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), lãi suất áp dụng đối với tín dụng ở lĩnh vực này khó có thể đạt mức kỳ vọng của doanh nghiệp là 10 - 12%/năm.

Chuyên gia kinh tế Phạm Đỗ Chí lại cho rằng, ngoài việc cải tổ lại hệ thống tài chính- ngân hàng, trong năm tới, các ngân hàng thương mại phải cố gắng giảm thêm lãi suất cho vay xuống dưới 10%/năm thì mới có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay đầu tư, sản xuất, kinh doanh...


Theo Báo Đầu tư

Kịch bản nào cho bất động sản năm 2013?

Nguồn cung từ việc phát mãi tài sản để xử lý nợ của ngân hàng và chào bán mới của DN gây sức ép giảm giá và tạo tâm lý “chờ” giá giảm thêm của khách hàng có nhu cầu thật sự. Có nghĩa, nguồn vốn vẫn hạn chế trong khi vốn của nhà đầu tư nước ngoài bị ảnh hưởng bởi thị trường chứng khoán suy thoái…


Theo TS. Đinh Thế Hiển - Chuyên gia kinh tế, triển vọng của thị trường BĐS năm 2013 – 2014 đang có những động lực tăng trưởng nhất định. Đó là giá BĐS giảm khá mạnh, tình hình trì trệ của thị trường đã kéo dài 5 năm, có thể sẽ đi vào chu kỳ tăng trưởng mới từ năm 2013. Đặc biệt, Chính phủ đang có nhiều động thái và giải pháp hỗ trợ thị trường BĐS, lãi suất đang giảm sẽ giúp một động lực đầu tư mới vào thị trường BĐS.

Giá căn hộ quá cao so với thu nhập của người dân là một trong những lý do khiến chung cư ế ẩm. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng sẽ tạo sức cầu văn phòng, khu thương mại…

Diễn tiến các giai đoạn của thị trường BĐS có thể sẽ diễn ra theo kịch bản, đầu năm 2013 thị trường vẫn khó khăn do mức tiêu thụ thấp. Nguồn cung từ việc phát mãi tài sản để xử lý nợ của ngân hàng và chào bán mới của DN gây sức ép giảm giá và tạo tâm lý “chờ” giá giảm thêm của khách hàng có nhu cầu thật sự. Có nghĩa, nguồn vốn vẫn hạn chế trong khi vốn của nhà đầu tư nước ngoài bị ảnh hưởng bởi thị trường chứng khoán suy thoái…

Quý II và III/2013 thị trường từng bước phục hồi tại các dự án căn hộ cách 10km so với trung tâm, có hạ tầng tốt, dịch vụ đầy đủ, giá cả hợp lý, chất lượng tốt… đáp ứng được nhu cầu mua để ở và mua đầu tư khai thác. Lúc này, nguồn vốn ngân hàng đã ổn định và sẵn sàng cho các căn hộ có sức thu hút người dân.

Về giá cả, mức giá của những căn hộ đáp ứng nhu cầu sử dụng và đầu tư của khách hàng đã ổn định và gần như thấp hơn giá thành nếu phát triển dự án mới cùng loại. Do vậy, sẽ xuất hiện hiệu ứng mua để chọn lựa được căn hộ phù hợp vị trí đẹp. Qua đó, từng bước phục hồi niềm tin đầu tư BĐS của người dân.

Đến quý IV/2013, thị trường BĐS có khả năng xuất hiện nhu cầu đầu tư khá mạnh. Tuy nhiên, chỉ những BĐS được đầu tư đúng mức, có giá trị sử dụng và tạo dựng không gian sống tốt mới có khả năng tăng giá và đem lại lợi nhuận tốt cho nhà đầu tư thứ cấp.

Ở giai đoạn này, tình hình kinh tế vĩ mô đã ổn định và tăng trưởng, giúp thu nhập DN và người dân được cải thiện, niềm tin về đầu tư BĐS được khôi phục. Đồng thời đây cũng là giai đoạn xuất hiện nhu cầu sử dụng căn hộ thật, với giá nhiều phân khúc BĐS phù hợp khả năng người dân. Lúc này, kinh tế thế giới cũng đang dần phục hồi, tại thị trường Việt Nam sẽ xuất hiện trở lại dòng vốn đầu tư nước ngoài vào BĐS.

Cùng quan điển trên, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP. Hồ Chí Minh cho rằng, hàng loạt giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS mới đây của Chính phủ như một luồng gió mới, tăng thêm hy vọng cho xã hội và những người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp, về một khả năng có thể mua được nhà ở. Đây cũng là thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ đến thị trường BĐS.

Tuy nhiên, việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS không thể chỉ sử dụng vài giải pháp mà thành công, mà điều đó đòi hỏi những giải pháp tổng hợp và đồng bộ.

Những hạn chế của thị trường BĐS Việt Nam thời gian qua vẫn đang tồn tại.

Cụ thể, đó là nguồn cung vượt cầu quá lớn từ giai đoạn 2008 – 2012 và sẽ tiếp tục tăng sẽ khiến lượng tồn kho giảm chậm. Cơ cấu hàng hóa BĐS không hợp lý; giá BĐS còn quá cao so với thu nhập của người dân. Tiếp đến là nguồn vốn cung ứng cho thị trường BĐS còn hạn chế và lãi suất cho vay của Việt Nam trong lĩnh vực BĐS (so với các nước trong khu vực) còn cao. Nhà đầu tư thứ cấp của Việt Nam còn chịu gánh nặng về vốn vay và chưa có niềm tin vào sự tăng trưởng của thị trường.

Những con số về tồn kho BĐS trên thực tế còn rất cao, phản ánh được mức độ nghiêm trọng của thị trường BĐS khi bị đóng băng và tác động tới nhiều lĩnh vực khác và cả nền kinh tế. Nên việc thay đổi một cách lạc quan, nhanh chóng về thị trường BĐS thì chưa. Điều quan trọng hiện nay là Chính phủ đã nhìn ra các khó khăn đó và quyết tâm tháo gỡ, đây cũng là điều DN và người dân mong đợi.

Ông Trần Kim Chung – Chủ tịch tập đoàn C.T Group cho biết, về lâu dài thị trường BĐS vẫn còn đầy tiềm năng. Vì thế trong kế hoạch 5 năm tới, dự kiến C.T Group sẽ có nhiều sản phẩm địa ốc chất lượng tốt, chọn điểm rơi vào năm 2013, bởi C.T Group tin rằng đây là thời điểm thị trường bình ổn trở lại.

Về xu hướng phát triển các dự án trong năm 2013, theo ông Lê Chí Hiếu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - CTCP Phát triển nhà Thủ Đức thì, năm 2013 sẽ là năm bùng nổ nguồn cung căn hộ ở phân khúc bình dân. Sự cạnh tranh giữa các DN gay gắt hơn. Người mua có nhiều cơ hội và hàng hóa để lựa chọn. Và để đứng vững trên thị trường, các DN BĐS cần có lợi thế về uy tín thương hiệu, sản phẩm chất lượng, năng lực tài chính ổn định.

Năm 2013 sẽ vẫn còn những nhà đầu tư lớn, nắm giữ nhiều tiền mặt, có thể mua lại nhiều dự án giá rẻ chờ thị trường phục hồi.

Theo Thời Báo Ngân Hàng

Mời bạn đọc hiến kế "giải cứu" Bất động sản

Trong suốt 2 năm qua, thị trường bất động sản (BĐS) đã rơi vào sự trì trệ và đóng băng. Nhiều doanh nghiệp BĐS đi vào sự suy kiệt. Thị trường BĐS đang chôn vùi không biết bao nhiêu tiền của các doanh nghiệp, ngân hàng. Trong khi người có nhu cầu nhà ở thực sự lại không mua được nhà.

Nhiều cuộc hội thảo đã được tổ chức, nhiều giải pháp đã được đưa ra để “giải cứu” thị trường BĐS nhưng đến nay vẫn chỉ dừng lại ở sự hô hào hoặc mới chỉ là những lời hứa. Nhìn vào thị trường BĐS hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu ấm lên và chưa có điểm sáng nào trở thành “cứu cánh” thực sự vực dậy thị trường.


Nhìn nhận về những giải pháp được đưa ra trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho rằng cần phải có sự hỗ trợ đồng nhất không chỉ Bộ Xây dựng mà cả Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước nhằm tạo động lực và hiệu quả thực sự tạo ra những tín hiệu tốt cho thị trường.


Bộ trưởng cũng nhấn mạnh: Chính sách nhà ở xã hội là một chủ trương có ý nghĩa xã hội lớn và cũng là nguyện vọng của đông đảo người dân, đặc biệt là tầng lớp nhân dân lao động thu nhập thấp. Đặc biệt, trong lúc thị trường BĐS đang ở trong giai đoạn hết sức khó khăn hiện nay, đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội là một trong những biện pháp được đề ra để từng bước phá băng thị trường.


Bộ Xây dựng đã đưa ra 4 giải pháp nhằm “cứu” bất động sản, trong đó bao gồm:


+Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về xây dựng, bất động sản theo hướng tăng cường kiểm soát từ Trung ương đến địa phương, trong đó sẽ kiểm soát theo quy hoạch, cân đối cung cầu; 


+Rà soát các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn; 


+Đề xuất các định chế tài chính hỗ trợ thị trường bất động sản; 


+Phải hướng thị trường vào người tiêu dùng thay vì vào các kênh trung gian, cùng với đó là phải cụ thể hóa chiến lược nhà ở quốc gia.


Trong đó, giải pháp được giới kinh doanh bất động sản quan tâm hơn cả chính là việc rà soát và có phương án xử lý đối với từng dự án cụ thể mà Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nêu ra.


Theo đó, đối với nhóm các dự án chưa thật sự cần thiết, chưa giải phóng mặt bằng hoặc đã giải phóng nhưng chưa san nền mà là dự án nhà ở thì dứt khoát phải dừng lại. Những dự án thuộc diện này, theo Bộ trưởng cũng không nên thu hồi, không trả lại cho dân mà có thể dùng vào mục đích khác. 


Và theo gợi ý của người đứng đầu ngành xây dựng là “có thể canh tác, trồng hoa màu hay dùng cho mục đích nào đấy”.


Đối với nhóm đã đầu tư hạ tầng thì cho phép điều chỉnh dự án, thu nhỏ lại diện tích cho phù hợp với khả năng tài chính… Riêng dự án đã xây dựng, đã có căn hộ rồi nhưng đang bị “ế”, chưa bán được thì Bộ và cơ quan quản lý khác sẽ xem xét cho phép điều chỉnh diện tích, chia nhỏ căn hộ.


Vậy đâu là giải pháp hữu hiệu để phá băng thị trường BĐS hiện nay? Mời bạn đọc Vland cùng đưa ra những giải pháp giải cứu thị trường BĐS để hi vọng vực dậy thị trường vào năm mới, 2013. Bạn đọc cũng có thể gửi những ý kiến bình luận, những bài viết đưa ra ý kiến của mình trước những chính sách của Bộ xây dựng nhằm vực lại thị trường đầy khó khăn này.


Những ý kiến góp ý xác đáng, có hiệu quả sẽ được đăng tải trên trang bất động sản Vland và được trả nhuận bút theo quy định. Các giải pháp hay, được độc giả bình chọn nhiều nhất sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn của chuyên trang bất động sản Vland.

Thời gian bắt đầu diễn đàn từ ngày 18/12/2012 và kết thúc vào 30/1/2013.

Kính mời độc giả tham gia đóng góp ý kiến để những chính sách sắp tới Bộ xây dựng đưa ra sẽ được đông đảo phản hồi và sự đồng tình của người dân nhiều hơn.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: diaocniemtin@gmail.com,  vland@vietnamnet.vn 

Bất động sản Indonesia 2013 tiếp tục tăng trưởng

Trong vài năm qua, thị trường nhà chung cư cao tầng tại Jakarta có sự chuyển biến lớn nhằm theo kịp nhu cầu ngày càng tăng của cuộc sống đô thị tại Indonesia. Theo một báo cáo thị trường của Colliers, thị trường căn hộ Jakarta đã có sự tăng trưởng đáng kể trong ba quý đầu tiên của năm 2012. 


Số lượng căn hộ cung cấp cho thị trường Jakarta trong năm nay sẽ là 22.483 căn, tăng 41% so với 2011. Ảnh: Reuters

Michael Bloomell, Giám đốc quản lý của Công ty Colliers Indonesia cho biết, “Sắp tới, nếu tất cả các dự án xây dựng được tiến hành đúng kế hoạch sẽ cung cấp thêm cho thị trường 8.625 căn hộ trong quý IV 2012. Hầu hết các dự án trên đều trong giai đoạn hoàn tất. Con số này cho thấy số lượng căn hộ cung cấp cho thị trường Jakarta trong năm nay sẽ là 22.483 căn, tăng 41% so với 2011.

Theo nhật báo Jakarta Globe, thị trường bất động sản Indonesia 2013 được dự đoán sẽ đón nhận nhiều thuận lợi từ sự phát triển ổn định của kinh tế vĩ mô, sự gia tăng đầu tư và sức mua mạnh mẽ của người thu nhập thấp.

IndoPremier, công ty môi giới tại thủ đô Indonesia nói rằng, "2013, nền kinh tế trong nước vẫn là trọng tâm duy trì kinh tế địa phương, bất chấp một năm khó khăn của nền kinh tế toàn cầu”. Theo báo cáo triển vọng của IndoPremier, năm 2013 các ngành tiêu dùng liên quan, bao gồm cả thị trường bất động sản được dự đoán lợi nhuận chi tiêu trong nước sẽ tăng mạnh. Tỉ lệ lạm phát của Indonesia suốt 17 tháng qua đã liên tục nằm dưới mức 5%, chuyên gia phân tích của IndoPremie cho biết.

Báo cáo của Công ty bất động sản Cushman và Wakefield cũng dự đoán tỷ lệ cho thuê trong khu kinh doanh trung tâm Jakarta sẽ tăng lên 93,8% vào năm tới.

Theo Property Report

Thị trường bất động sản: Niềm tin hồi phục vào năm 2013


"Thị trường bất động sản (BĐS) đang trong giai đoạn buộc tái cấu trúc lại chính mình để hình thành diện mạo mới với cơ cấu hàng phù hợp hơn. Bộ Xây Dựng đang yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát lại các dự án đô thị mới trên địa bàn, quyết định dự án nào nên dừng, dự án nào nên tiếp tục đầu tư hoàn thiện”. Ông Nguyễn Mạnh Hà - Cục trưởng Cục quản lý Nhà và thị trường BĐS khẳng định tại cuộc họp "giải pháp tổng thể cho thị trường BĐS năm 2012”, tổ chức ngày 28-3, tại Hà Nội.


"3 kịch bản” cho thị trường nhà đất


Từ cuối năm 2011 đến nay, giá nhà đất tại thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã giảm mạnh từ 20- 30%, nhưng vẫn rất ít giao dịch. Nhiều chủ đầu tư các dự án chung cư, nhất là chung cư cao cấp phải chấp nhận giảm giá tới 35% để thu hồi vốn và trả nợ ngân hàng. Hiện tại số căn hộ chung cư còn tồn đọng tại Hà Nội vào khoảng 16.000 căn, trong khi số căn hộ dự kiến chào bán mới trong năm 2012 lên tới hơn 22.000 căn. Vậy, thời gian tới thị trường BĐS sẽ vận động như thế nào? Theo TS. Trần Kim Chung, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương có 3 kịch bản có thể xảy ra đối với thị trường BĐS. Kịch bản thứ nhất, theo ông Chung là kịch bản khó xảy ra nhất nhưng lại được mong muốn nhất, đó là thị trường khởi sắc. Điều kiện của kịch bản này là tình hình kinh tế thế giới ổn định, các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu vượt qua khỏi khủng hoảng nợ công. Tình hình kinh tế vĩ mô trong nước khởi sắc, tăng trưởng cao, lạm phát tiếp tục được kiềm chế, lãi suất về mức 10%/năm.


Một số công cụ tài chính bất động sản ra đời, chẳng hạn như quỹ tín thác BĐS, quỹ tiết kiệm tương hỗ... Khi đó, thị trường sẽ qua điểm đáy và khởi sắc vào tháng 9-2012. Từ tháng 3 đến tháng 10-2012 sẽ là giai đoạn thử lửa, sàng lọc các doanh nghiệp bất động sản. Một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn tài chính hoá thị trường BĐS bắt đầu. Tuy nhiên, "vì giả định quá nhiều yếu tố tốt đẹp cùng xảy ra nên khả năng hiện thực của phương án này rất thấp” – ông Chung nói.


Kịch bản thứ 2, là "thuận theo ý trời”. Các doanh nghiệp BĐS sẽ gặp khó khăn lớn, thị trường sẽ suy giảm trầm trọng, các dự án sẽ tiếp tục bị ngưng trệ. Nhiều công trình sẽ tiếp tục bị đóng băng, các nhà đầu tư thứ cấp sẽ rời bỏ thị trường BĐS và thị trường này sẽ cần một thời gian khá dài để tái phục hồi.


Kịch bản thứ 3, kịch bản dễ xảy ra nhất - Đó là tình hình sẽ tiếp tục như hiện nay. Các chính sách tiếp tục được nghiên cứu, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoạt động cầm chừng, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục hy vọng, một số nhà đầu tư sẽ thu hẹp sản xuất. Nhưng đến năm 2013, bất chấp những khó khăn về vốn, thị truờng sẽ phát triển trở lại. Ông Nguyễn Mạnh Hà cũng khẳng định, doanh nghiệp BĐS vẫn đang trong giai đoạn thiếu vốn, khó tiếp cận lãi suất. Cơ cấu nhà ở vẫn mất cân đối trong đó thiếu nguồn cung nhà diện tích nhỏ từ 30 – 50m2. Tuy nhiên, đến quý I-2012, Việt Nam đã kiểm soát được lạm phát và tạo hi vọng cho nguồn vốn tín dụng sẽ được cải thiện hơn.


Cần tập trung đổi mới, nâng cao tính liên kết đồng bộ


Ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết trong tháng 4 này, Bộ Xây Dựng có văn bản trình Chính phủ Quỹ tiết kiệm nhà ở để thực hiện trong năm 2013. Theo đó sẽ có 2 loại quỹ: Quỹ tiết kiệm nhà ở cho người có thu nhập thấp, với sự tham gia quyết liệt của nhà nuớc và Quỹ tiết kiệm nhà ở cho người có thu nhập trung bình trở lên dành cho đối tượng người mua nhà không phụ thuộc vào ngân hàng. Hiện đang là mô hình phổ biến ở các nước phát triển, "qua quá trình nghiên cứu, mô hình này hoàn toàn có thể áp dụng thành công ở Việt Nam” – ông Hà nhấn mạnh.


Liên quan đến sự can thiệp của nhà nước đối với thị trường BĐS, ông Nguyễn Đắc Nhẫn – Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Chính phủ cũng đã phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia cho các địa phương và chỉ đạo hướng dẫn hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp năm 2012. Do vậy trong thời gian tới ngành cần tập trung đổi mới, nâng cao tính liên kết đồng bộ giữa quy hoạch đất và quy hoạch ngành. Nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu của thị trường để tạo nguồn cung ổn định.


Tuy nhiên, dù với những phương án và kịch bản nào thì biện pháp cấp bách vẫn là "nguồn vốn cho bất động sản”. Các doanh nghiệp cần sử dụng nguồn vốn huy động đúng, hợp lý, tránh đầu tư dàn trải nếu cần có thể liên doanh liên kết hoặc sáp nhập giữa các doanh nghiệp để nhằm tăng năng lực tài chính, giảm các chi phí sản xuất để tồn tại.
Theo Baomoi

Năm 2013: Khó giữ lạm phát dưới 6,8%

Ngân hàng Nhà nước nên để cho các ngân hàng tự đề ra mục tiêu kinh doanh theo điều kiện thực của họ.

Kinh tế năm 2013 tiếp tục gặp nhiều khó khăn, việc giải quyết hệ quả của hệ thống ngân hàng (NH) không đơn giản, vấn đề tái cơ cấu và điều hành lãi suất sẽ khó thực hiện. Đó là nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế tại hội thảo do Học viện NH tổ chức, chủ đề “Bức tranh toàn cảnh hoạt động NH Việt Nam 2012 và một số khuyến nghị chính sách cho 2013” (Hà Nội, ngày 25-12).

Tập đoàn Mai Linh lỗ là một trong những trường hợp sử dụng vốn vay ngân hàng không đúng mục đích. 

Không nên áp trần lãi suất cho vay

Có mặt tại hội thảo, TS Vũ Đình Ánh cho rằng ngay từ đầu năm 2012, thống đốc NHNN dự kiến trong quý I sẽ xử lý tái cơ cấu từ năm đến tám NHTM, thế nhưng nay đã hết năm mà việc tái cơ cấu vẫn dở dang. “Năm 2012, NHNN đặt ra mục tiêu phân nhóm NH và giao chỉ tiêu tín dụng. Chính sách đó không đem lại hiệu quả. Nhiều NH không đạt chỉ tiêu, NH nhóm thấp chưa giải quyết được việc tái cơ cấu. Do đó, trong năm 2013, NHNN nên bỏ chỉ tiêu tăng trưởng tổng tín dụng và không cần phân nhóm NH. Hãy để cho NH tự đề ra mục tiêu kinh doanh theo điều kiện thực của họ. Còn cơ quan quản lý, hãy quan tâm đặc biệt hơn đến việc điều hành lãi suất” - ông nhấn mạnh.

Mặt khác, trong bối cảnh nhiều khoản chi phí tác động đến sản xuất đầu vào của doanh nghiệp (DN) tăng thì giảm lãi suất là việc NHNN cần phải làm, không nên áp trần lãi suất cho vay. Biện pháp này trái với quy luật của thị trường tín dụng, lãi suất cho vay là dựa trên hợp đồng thỏa thuận.

TS Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương, đưa ra đánh giá: “Tín dụng sáu tháng tới ở mức thấp là rõ ràng bởi vẫn còn 4-6 NH yếu kém và nợ xấu chưa xử lý được”.

Nói riêng về vấn đề DN sử dụng nguồn vốn vay NH, ông Ánh dẫn chứng trường hợp của Tập đoàn Mai Linh. Theo ông, DN này lỗ vì sử dụng vốn không đúng mục đích. Sai lầm của nhiều DN là sử dụng vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn, đặc biệt là đầu tư vào thị trường bất động sản trong khi thị trường này đang “chết”. Không riêng Mai Linh, đây còn là thực trạng chung của nền kinh tế Việt Nam.

Lãi suất phải bám lạm phát

Một vấn đề kinh tế đáng lo ngại khác theo TS Vũ Đình Ánh là lạm phát 2013 khó giữ ở mức dưới 6,8% như 2012 bởi giá cả những tháng tết sẽ biến động. Bên cạnh đó, từ ngày 1-1-2013, Chính phủ áp dụng chính sách thu phí để bù nguồn thu ngân sách nên khó tránh lạm phát bị đẩy lên cao. “Chúng ta phải lựa chọn mục tiêu lạm phát hay nguồn thu ngân sách. Đẩy lạm phát lên 10% thì không phải thu ngân sách, tất cả đều thu trên giá hiện hành. Sở dĩ năm nay thu ngân sách bị thiệt cũng vì lạm phát thấp” - ông phân tích.

Bên cạnh đó, ông Trịnh Quang Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Maritime Bank, cho rằng chính sách điều hành tiền tệ năm 2012 với phương châm linh hoạt, thận trọng là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cách điều hành đó đem áp cho những năm trước thì tốt hơn. Để đến năm 2012, khi kinh tế gặp nhiều khó khăn thì hiệu lực các công cụ chính sách đã giảm. “Đáng ra sau khi Chính phủ họp báo hồi tháng 11 với chỉ số lạm phát đi xuống, ngay lập tức NHNN phải giảm lãi suất xuống 1 điểm phần trăm. Vậy nhưng mãi đến ngày 21-12, sau khi nắm bắt được chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 12 ở mức thấp, thống đốc NHNN mới ra quyết định. Bước điều chỉnh này quá chậm so với kỳ vọng của DN” - ông Anh phân tích.

“Về nguyên tắc, lãi suất phải bám lạm phát. Theo đó, lãi suất có thể giảm tiếp trong năm 2013 xuống 7% nhưng phải qua quý I” - TS Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, dự báo.

May mà giá lương thực, thực phẩm giảm!


NHNN đã thành công khi kìm lạm phát năm 2012 xuống mức khá thấp, một phần cũng có may mắn là giá lương thực, thực phẩm giảm liên tục. Hai mặt hàng này chiếm 40% trong tỉ trọng rổ CPI nên kéo lạm phát xuống.


Nếu tính lạm phát cơ bản, loại bỏ lương thực thực phẩm và xăng dầu thì lạm phát năm 2012 vẫn xấp xỉ 11%. Do đó, nếu không cẩn thận trong năm 2013 sẽ đẩy giá lương thực, thực phẩm lên cao lại, việc kiểm soát lạm phát rất khó khăn.

Còn việc xử lý nợ xấu mà NHNN đã hoạch định sẽ bao gồm hai vấn đề: phục hồi năng lực tài chính của NHTM để DN dễ tiếp cận vốn; xử lý thanh khoản các NH yếu kém. Nếu bản thân các NHTM không thực hiện được thì NHNN tập hợp lại thành một NH quốc hữu hóa để họ thực thi chính sách tiền tệ ổn định trong giai đoạn đang tái cơ cấu. Khi NH đó phát triển, có thể lại tư nhân hóa hoặc cổ phần hóa. Ngoài ra, các NH cần kiểm soát lại hoạt động quản trị rủi ro, đặc biệt là những NH đi lên từ nông thôn.

TS LÊ XUÂN NGHĨA, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia 

Tiêu điểm

11,2%

mức lạm phát cao nhất dự báo cho năm 2013, dao động từ mức 7,2%. Ngoài ra, tăng trưởng GDP sẽ khoảng 4,96%-6,01%, tỉ giá biến động từ 1% đến 4% và tăng trưởng tín dụng quanh mức 9%-12%.

Nhóm nghiên cứu Học viện NH


Theo Phapluattp


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More