Tìm hiểu về ý nghĩa của "cái đẹp"

"Giữ gìn trang nghiêm giới hạnh là thân đẹp
Ăn ở hiền hòa, thủy chung là nết đẹp
Thấy người ta ngã mà nâng lên, đó là cử chỉ đẹp
Thấy người ta đói cho ăn, rách cho mặc, nghèo túng mà giúp đỡ, đó là tấm lòng đẹp
Phụng dưỡng cha mẹ già, chu cấp người cô quả cô độc, tôn quý các bậc hiền thánh đó là tâm hồn đẹp
Thấy người ta lâm nguy, sợ hãi mà nói lời an ủi giúp đỡ, đó là ngôn ngữ đẹp
Không một tà niệm nảy sinh, đó ý đẹp
Thấy người ta u tối, không hiểu biết mà khai mở trí tuệ, cho học hành chữ nghĩa, đó là trí tuệ đẹp."
St

0 nhận xét:

Đăng nhận xét


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More