Những tấm hình "nhức mắt"

1. Sao lại có thể như vậy được nhỉ?
2. Những người này đang làm gì?
3. Có bao nhiêu cây cột?4. Các chấm đen cứ chạy loanh quanh
5. Các đường thẳng này có song song?
6. Hình như tất cả đều hướng vào giữa tâm?
7. Có cảm giác mọi chữ đều hướng vào chữ Focus?
8. Hình như chúng đang chuyển động?
9. Chú voi này có mấy chân?
10. Vịt hay thỏ
0 nhận xét:

Đăng nhận xét


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More