Bổ sung trường hợp được miễn lệ phí trước bạ


Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn các cơ quan thuế địa phương trong việc xác định lệ phí trước bạ nhà đất và một số trường hợp được miễn.

Ngoài những trường hợp được miễn trong các quy định trước đây, sẽ có thêm một số trường hợp khác của tổ chức hoặc cá nhân được miễn lệ phí này. Chẳng hạn, trường hợp hai cá nhân không phải là hộ gia đình đồng sở hữu bất động sản (cùng có tên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng) khi phân chia (tách một thửa thành hai) chuyển từ hình thức đồng sở hữu sang sở hữu riêng sẽ được miễn lệ phí trước bạ...Theo Người Lao Động

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More