Tín dụng bất động sản tăng 4,83%, vui chơi và giải trí giảm 71%


Tính đến ngày 30/4/2012, tổng dư nợ bất động sản đạt 151.678 tỷ đồng.
Trong 4 tháng đầu năm, dư nợ tín dụng cho kinh doanh bất động sản tăng 4,83%, trong khi tín dụng cho ngành nghệ thuật, vui chơi và giải trí giảm gần 71%.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tổng tín dụng tính đến 30/4/2012 của nền kinh tế là 2.617.320 tỷ đồng, giảm 0,59% so với cuối năm 2011.

Trong đó, tín dụng cho kinh doanh bất động sản tăng 4,83% lên 151.678 tỷ đồng trong bối cảnh tín dụng “phi sản xuất” không được khuyến khích.

Tín dụng ngành được ưu tiên là nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản lại giảm 0,54% xuống còn 231.158 tỷ đồng. Tín dụng cho công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng 5,19% lên 607.846 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ toàn hệ thống.

Đáng chú ý, dư nợ tín dụng 4 tháng của một số ngành tăng vọt, trong đó dư nợ cho hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế tăng trên 110%, dư nợ cho ngành giáo dục đào tạo (+10,15%), dư nợ y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (+11,7%),...

Ngược lại, dư nợ cho ngành nghệ thuật, vui chơi và giải trí giảm tới gần 71%, dư nợ cho hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ giảm 45,35%, dư nợ cho hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm giảm 13,38%....

Top 9 ngành kinh tế có dư nợ tín dụng lớn nhất tính đến 30/4/2


Theo VnEconomy

0 nhận xét:

Đăng nhận xét


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More