NGÀNH CÔNG NGHIỆP HUYỆN VĨNH CỬU ĐANG TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN


Vĩnh Cửu là một trong những địa phương của tỉnh Đồng Nai có tốc độ tăng trưởng khá, giai đoạn từ 2001-2005 tốc độ tăng trưởng GDP bình quân là 8,92%/năm. Trong giai đoạn 2006-2008, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,95% (cả tỉnh là 13,66%/năm). Khu vực công nghiệp và xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khá. Giai đoạn 2001-2005 mức tăng trưởng khu vực này là 9%. Giai đoạn 2006-2008 đạt mức tăng trưởng 10,5%/năm. Tính chung cả giai đoạn 2001 – 2008 tăng 9,5%, chiếm tỷ lệ khá cao so với toàn tỉnh.

Theo đánh giá, nhìn chung trong quý I-2012, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, đạt kết quả tích cực, trong đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 6,84% so với cùng kỳ; thương mại dịch vụ tăng 26,92%; giá trị nông - lâm - thủy sản tăng 2,1%; an sinh xã hội được tập trung chỉ đạo tốt, nhất là trợ cấp khó khăn cho hộ nghèo. Hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục - thể thao, y tế có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hội nghị đã nêu một số mặt hạn chế và những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong quý II, gồm: đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Thạnh Phú, cụm công nghiệp Thạnh Phú - Thiện Tân; khẩn trương hoàn thành việc di dời chợ Vĩnh Tân (cũ) đến địa điểm mới; kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng mua bán đất đai và xây dựng trái phép ở tổ 9, ấp 1, xã Thạnh Phú và các nơi khác trên địa bàn huyện; tập trung thu hoạch vụ đông - xuân triển khai kế hoạch vụ hè - thu, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; đẩy mạnh phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung đầu tư các xã điểm nông thôn mới đạt các tiêu chí đề ra.

Trong phát triển công nghiệp phải đạt tốc độ tăng trưởng cao, bền vững, giữ vai trò động lực trong việc phát triển kinh tế của huyện và thực hiện mục tiêu cơ bản công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Huyện cũng sẽ phát triển thương mại - dịch vụ song song với các dự án dịch vụ phục vụ công nghiệp, các khu dân cư, khu tái định cư, chất lượng phục vụ ngày càng đa dạng, đảm bảo cung ứng kịp thời và đầy đủ nhu cầu của người dân. Tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giáo dục và bảo vệ môi trường; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, phấn đấu đến năm 2015 xây dựng Vĩnh Cửu thành huyện phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.

Trước mắt, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, tạo bước đột phá ở một số lĩnh vực, như: kêu gọi đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các tuyến giao thông, đặc biệt là 2 tuyến giao thông kết nối với đường ĐT 767 và ĐT 768, các tuyến giao thông đô thị, đường nối vào các khu, cụm công nghiệp. Tiếp tục hoàn tất các thủ tục kêu gọi thu hút vốn đầu tư để xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, các khu đô thị, nhất là các ngành công nghiệp công nghệ cao, hạn chế ô nhiễm môi trường; tập trung xây dựng và phát triển nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới của Chính phủ, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân ở nông thôn, thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn...
Thanh Hiền0 nhận xét:

Đăng nhận xét


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More