Hải đảo tự thân

Khi tâm ta an trú được nơi hải đảo của tự thân thì những ngọn gió của buồn đau, sầu khổ sẽ không thể thổi đi được sự bình an và phúc lạc của tâm hồn ta. Vì giữ được sự bình an và niềm phúc lạc cho nên ta có cái nhìn khoáng đạt và sáng suốt trước bất cứ những hoàn cảnh khó khăn, bất như ý nào.


Nếu ta đang có những buồn đau, những sầu khổ và ta muốn vượt thoát những buồn đau, những sầu khổ này thì cách hay nhất là ta nên nhận diện chúng. Ta nên nhận diện những tâm hành buồn đau, sầu khổ này một cách đơn thuần.

Nhận diện đơn thuần là cách mà chúng ta vượt lên trên sự đau khổ, sợ hãi và chuyển hóa được những tâm hành bất thiện. Khi đứng trước một điều gì thích ý tâm ta thường có khuynh hướng nắm bắt, chiếm giữ. Khi đứng trước những điều gì không như ý thì ta có khuynh hướng chối bỏ, đẩy chúng đi. Nhận diện đơn thuần là một phương pháp giúp cho tâm ý vượt lên trên hai khuynh hướng nắm bắt và chối bỏ, là con đường đưa tâm thức trở về lại sự bình an vốn sẵn có trong mỗi chúng ta.

Luyện cho tâm mình có khả năng nhận diện những gì đang xảy đến với bản thân và đón nhận chúng như chúng phải là, như chúng đang là sẽ cho ta rất nhiều cơ hội để thấy được hải đảo của chính mình. Sẽ cho ta thấy được trong ta có một nơi yên tĩnh, bình an và phúc lạc. Nơi ấy ta có thể gọi là hải đảo tự thân.

Khi tâm ta an trú được nơi hải đảo của tự thân thì những ngọn gió của buồn đau, sầu khổ sẽ không thể thổi đi được sự bình an và phúc lạc của tâm hồn ta. Vì giữ được sự bình an và niềm phúc lạc cho nên ta có cái nhìn khoáng đạt và sáng suốt trước bất cứ những hoàn cảnh khó khăn, bất như ý nào. Vì có cái nhìn khoáng đạt và sáng suốt nên cách ta xử lý những tình huống luôn theo chiều hướng tích cực và tốt đẹp nhất.

Quay về và nương tựa nơi hải đảo tự thân là cách giúp cho ta giữ được sự tĩnh lặng, bình an và niềm phúc lạc của tâm hồn. Là nghệ thuật sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại, sống hạnh phúc với cái đang là.

Pháp Nhật

0 nhận xét:

Đăng nhận xét


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More