Huyện Vĩnh Cửu: lấy dịch vụ, đô thị, du lịch làm động lực phát triển kinh tế

Tại cuộc họp với Hội đồng Thẩm định của tỉnh để thông qua hồ sơ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2010 - 2020 ngày 18-10 vừa qua, huyện Vĩnh Cửu đã đề ra nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nhấn mạnh đến việc lấy phát triển dịch vụ, đô thị, du lịch làm khâu đột phá trong phát triển kinh tế từ đây cho đến năm 2020.

Trong 10 năm qua, kinh tế trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đạt được tốc độ tăng trưởng khá, giai đoạn 2001-2005 đạt 7,52%, giai đoạn 2006-2010 đạt 7,05%. Tuy nhiên so với mặt bằng chung của tỉnh, huyện Vĩnh Cửu vẫn còn là một huyện nghèo. GDP của huyện trong năm 2010 đạt 2.856 tỷ đồng, chỉ chiếm 3,8% GDP toàn tỉnh.

Họp Hội đồng thẩm định tỉnh về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2010-2010Công nghiệp là ngành kinh tế chủ lực của huyện thể hiện qua cơ cấu GDP ngành chiếm đến 73,99% GDP toàn huyện. Giá trị sản xuất công nghiệp phát triển với tốc độ trung bình, khoảng 7,45% trong giai đoạn 2001-2010. Mặc dù các cơ sở sản xuất công nghiệp phát triển nhanh trong thời gian qua nhưng số lượng doanh nghiệp FDI trên địa bàn huyện còn rất khiêm tốn. So với các địa phương khác trong tỉnh, tình hình thu hút đầu tư nước ngoài ở Vĩnh Cửu trong thời gian qua không cao. Nguyên nhân là huyện chưa đáp ứng được các tiêu chí về đầu tư hạ tầng, quy hoạch các khu, cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

Ngành nông nghiệp có quy mô nhỏ nhưng phát triển khá toàn diện cả trồng trọt, lẫn chăn nuôi. Giai đoạn 2006-2010 tăng trưởng với tốc độ 5,4%, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Năm 2010, tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm đến 31,99 giá trị sản xuất toàn ngành.

Một góc xã Tân Bình, huyện Vĩnh CửuVĩnh Cửu là một địa phương có tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú, trong đó có nhiều điểm, khu du lịch sinh thái hấp dẫn như Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Văn Hóa Đồng Nai, Làng bưởi Tân Triều, Điểm Di tích Trung ương Cục Miền Nam, Khu ủy Miền Đông – Chiến khu D, các điểm du lịch làng nghề, sinh thái, nghỉ dưỡng… nhưng do chưa được đầu tư đúng hướng nên hiệu quả hoạt động của ngành du lịch còn thấp.

Theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ nay cho đến năm 2020, huyện Vĩnh Cửu sẽ tập trung mọi nguồn lực, phát huy các ưu thế, sử dụng có hiệu quả các tiềm năng của huyện vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội và đô thị hóa với tốc độ cao, bền vững gắn với chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, giảm dần tỷ trọng công nghiệp – nông nghiệp. Chú trọng phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch làm nhiệm vụ đột phá để phát triển kinh tế - xã hội.

Nghề làm bánh tráng ở Thạnh PhúĐể làm được điều này, Vĩnh Cửu xác định sẽ khai thác và phát huy hiệu quả các yếu tố nội lực, đặc biệt là các lợi thế so sánh như vị trí địa lý, đất đai, tài nguyên, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng hiện có đồng thời tranh thủ các yếu tố ngoại lực, nhất là thu hút đầu tư từ bên ngoài nhằm đưa ngành công nghiệp của huyện Vĩnh Cửu phát triển với tốc độ cao. Trong đó ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch nhằm làm tăng năng suất lao động và bảo vệ môi trường.

Để chuẩn bị các điều kiện làm tiền đề thu hút các nhà đầu tư, giai đoạn 2011-2015, huyện sẽ tập trung đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng trong và ngoài khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong đó ưu tiên đầu tư vào Khu công nghiệp Thạnh Phú và cụm công nghiệp đúc gang. Phấn đấu đến năm 2015 lấp đầy 100% diện tích Khu công nghiệp Thạnh Phú và Cụm công nghiệp Đúc gang, 60-70% đối với các cụm còn lại. Năm 2020 lấp đầy 100 diện tích quy hoạch các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên đại bàn huyện.

Ngoài ra, Vĩnh Cửu còn ưu tiên phát triển hệ thống dịch vụ đầu tư, thương mại phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Khuyến khích phát triển dịch vụ cho xây dựng đô thị và nông thôn mới, tăng cường phát triển dịch vụ tài chính – tín dụng, đẩy mạnh phát triển dịch vụ vận tải… Mục tiêu là đưa GDP của ngành dịch vụ tăng gấp 2 lần so với mức GDP chung của toàn huyện.

Về tổng thể, huyện Vĩnh Cửu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hằng năm giai đoạn 2011-2015 khoảng 20% và đạt 21,7% vào giai đoạn 2016-2020. Cơ cấu ngành dịch vụ tăng từ 16% lên 23,61% năm 2015 và đạt 36,42% vào năm 2020.

Theo UBND Đồng Nai

0 nhận xét:

Đăng nhận xét


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More