Siết hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp nhà nước

Mức vốn đầu tư của DNNN vào các lĩnh vực này không vượt quá 10% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.  
Bộ Tài Chính đang lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Nghị định về quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp nhà nước chỉ được đầu tư, góp vốn vào ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán mỗi lĩnh vực một doanh nghiệp và không vượt quá 10% vốn điều lệ của tổ chức nhận góp vốn. Tổng vốn đầu tư vào các lĩnh vực này không vượt quá 10% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Dự thảo cũng nêu rõ, nếu trong cùng tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ có các công ty con cùng đầu tư vào các lĩnh vực nêu trên thì tổng mức vốn góp của công ty mẹ và các công ty con trong tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ không vượt quá mức 15% vốn điều lệ của tổ chức nhận góp vốn.

Hội đồng thành viên, chủ tịch công ty có quyền quyết định đầu tư ra ngoài doanh nghiệp tối đa không quá 50% vốn chủ sở hữu. Trường hợp, nguồn vốn đầu tư vượt quá số này phải báo cáo chủ sở hữu xem xét quyết định.

Trường hợp đặc biệt có nhu cầu đầu tư vượt quá quy định này doanh nghiệp phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, doanh nghiệp có mức vốn đầu tư ra ngoài vượt quá mức quy định hoặc đã đầu tư góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán thì trong thời gian 01 năm, kể từ ngày Nghị định có hiệu lực phải có phương án cơ cấu lại mức đầu tư theo nguyên tắc bảo toàn vốn đã đầu tư.

Trường hợp nếu thực hiện phương án cơ cấu lại mức đầu tư theo quy định mà không bảo toàn được vốn đầu tư, doanh nghiệp được tiếp tục duy trì mức đầu tư và thực hiện trích lập dự phòng tổn thất về đầu tư, đồng thời báo cáo chủ sở hữu để theo dõi, giám sát.

Theo quy định cũ, công ty nhà nước được phép đầu tư “trái ngành” tối đa 30% tổng nguồn vốn đầu tư. Riêng mức đầu tư góp vốn vào các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán không được vượt quá 20% vốn điều lệ của tổ chức nhận góp vốn. Nhưng mức vốn góp của công ty mẹ và công ty con trong tổng công ty, tập đoàn không vượt quá mức 30% vốn điều lệ của tổ chức nhận góp vốn.
www.DiaocNiemtin.com
Theo DVT

“Doanh nghiệp nhà nước phải được xã hội giám sát!”


Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), ông Nguyễn Đình Cung, cho rằng việc công khai thông tin hoạt động của khối doanh nghiệp nhà nước “nhìn thì tưởng đó là việc đơn giản, dễ làm, nhưng nếu thực hiện được, đó sẽ là “cú nhảy vọt” cho sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước”.

Ông Cung nói:

- Hiện nay, các doanh nghiệp nhà nước luôn có “lợi thế” là khi làm ăn có lãi thì họ cho đó là sự thành công của họ, nhưng lúc thua lỗ lại đổ tại vì phải gánh vác những trách nhiệm xã hội mà Nhà nước giao cho, và yêu cầu giải cứu...

Như thế là không sòng phẳng, và vô hình trung trở thành rào cản cho chính họ trên con đường tiến tới sự phát triển tích cực hơn.

Muốn tốt cho doanh nghiệp nhà nước, cần đặt các doanh nghiệp này vào áp lực cạnh tranh và bình đẳng với các thành phần doanh nghiệp khác. Và khi cũng phải đối mặt với những rủi ro thị trường, tôi nghĩ họ sẽ có những thay đổi theo hướng tốt lên đối với người dân cũng như dư luận xã hội trong cách ứng xử.

Muốn làm được điều này, công khai hoạt động của các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước là một trong những cách làm mang tính chất quyết định nhất. Các doanh nghiệp nhà nước không thể vận hành theo cơ chế thị trường chừng nào họ chưa công khai minh bạch hoạt động của mình và luôn mang nặng tư tưởng rằng không cần dấn thân, có sáng kiến đổi mới, họ vẫn được hưởng thành quả xứng đáng hơn những gì họ đã bỏ ra, và nếu có gây ra sai sót, họ có thể cũng không phải chịu trừng phạt gì.

Không có công khai, minh bạch thì hoạt động của doanh nghiệp nhà nước có thể sẽ vẫn còn tồn tại những hành vi mua bán dự án, tìm kiếm mối quan hệ, đầu cơ... Vì vậy, cần buộc các doanh nghiệp nhà nước phải công khai hóa, minh bạch thông tin với một tiêu chuẩn khắt khe về tình hình sản xuất, tài chính.

Tôi nhấn mạnh đến sự “khắt khe” là vì doanh nghiệp nhà nước không phải sở hữu của cá nhân, tập thể nào mà là sở hữu của toàn xã hội, nên cần phải được xã hội giám sát quá trình hoạt động, kinh doanh của họ. Các mục tiêu kinh doanh, lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp nhà nước cũng cần được công bố và cả những chương trình kế hoạch cho 5 năm.

Nhưng, nếu buộc các doanh nghiệp nhà nước cũng phải chịu áp lực cạnh tranh như các thành phần kinh tế khác, đồng thời công khai, minh bạch hoạt động, thì liệu có là bất công với họ vì các doanh nghiệp nhà nước còn phải gánh trách nhiệm xã hội?

Tôi cho rằng Nhà nước không nên tiếp tục giao trách nhiệm xã hội cho doanh nghiệp nhà nước như trách nhiệm điều tiết thị trường, điều tiết vĩ mô..., bởi sử dụng họ như thế là trái với quy luật thị trường.

Chúng ta vẫn phải quản lý thị trường bằng luật pháp, chứ không phải chỉ là giao trách nhiệm này riêng cho khối doanh nghiệp nhà nước.

Tốt nhất, đã là doanh nghiệp thì nên để họ hoạt động thuần túy theo nguyên tắc kinh doanh, không nên sử dụng doanh nghiệp như một công cụ điều tiết vĩ mô, điều tiết thị trường hay thực hiện chính sách xã hội.

Chẳng hạn với việc cung cấp điện, đã đến lúc Nhà nước phải đảm bảo tất cả các doanh nghiệp đều có cơ hội phân phối điện như nhau chứ không phải chỉ giao cho một công ty độc quyền... Như thế, Nhà nước vừa đỡ mất công quản lý để doanh nghiệp này không dùng vị thế độc quyền chi phối thị trường, hoặc lợi dụng vị trí độc quyền để gây tổn hại cho người tiêu dùng, vừa đỡ gánh nặng cho doanh nghiệp...

Đã và đang nghiên cứu rất sâu về đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, ông có thể cho biết tâm tư khi thực hiện nghiên cứu này?

Đầu tư nhà nước, trong đó có đầu tư của doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò quan trọng vào thành công của mô hình tăng trưởng hiện nay. Tuy vậy, thực tế cho thấy, mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào gia tăng vốn đầu tư, năng suất thấp, hiệu quả thấp đã đến mức tận khai và cần được thay đổi.

Đầu tư nhà nước gia tăng là một trong các nguyên nhân làm mất cân đối vĩ mô, qua đó, làm cho kinh tế vĩ mô ngày càng trở nên bất ổn định. Đầu tư nhà nước tăng làm tăng bội chi ngân sách, tăng chênh lệch giữa tiết kiệm và đầu tư, làm trầm trọng thêm thâm hụt cán cân thanh toán vãng lai; làm gia tăng nợ quốc gia...

Tất cả diễn biến này đã và đang làm suy yếu các yếu tố nền tảng vĩ mô của nền kinh tế, làm suy yếu vị thế và khả năng của Chính phủ trong quản lý kinh tế vĩ mô; làm cho nền kinh tế dễ bị tổn thương trước các tác động bất lợi từ bên ngoài; khiến kinh tế vĩ mô mong manh, thiếu ổn định.

Điều đáng lưu ý là trong những năm gần đây vốn đầu tư thực tế từ ngân sách luôn cao hơn khá nhiều so với vốn đầu tư dự kiến theo kế hoạch. Ví dụ, năm 2010, vốn đầu tư từ ngân sách dự kiến là 125,5 ngàn tỷ đồng, thì thực tế thực hiện lại vào khoảng hơn 180 ngàn tỷ đồng, tức là 55,5 ngàn tỷ cao hơn dự kiến, tương đương 2,7 tỷ USD, bằng khoảng 2,7% GDP năm 2010.

Câu hỏi đặt ra là ai, cơ quan nào có thẩm quyền thay đổi các khoản chi của ngân sách đã được phê duyệt?

Nếu chỉ đầu tư theo kế hoạch, thì bội chi ngân sách năm 2010 chỉ khoảng 3,5%, một tỷ lệ lý tưởng trong bối cảnh hiện nay để ổn định kinh tế vĩ mô.

Và nếu bội chi ngân sách chỉ khoảng 3,5% GDP, thì chính sách tài khóa đã bổ sung, phối hợp tốt với chính sách tiền tệ trong chống lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô; qua đó, tình hình kinh tế vĩ mô được cải thiện, không bất ổn đến mức báo động như những gì chúng ta đang chứng kiến.

Theo VnEconomy

2012: Nên phá sản thêm 30% doanh nghiệpĐịa phương nào cũng muốn có cảng, sân bay mà không cần biết có phù hợp với điều kiện kinh tế vùng hay không.

“Nền kinh tế đang lâm vào vùng xoáy của lạm pháp cho nên chúng ta cần phải nhìn lại toàn bộ chính sách của mình. Trong tình hình khó khăn mà các chỉ tiêu đưa ra lại bình thường và có xu hướng tăng là bất hợp lý”. Đó là nhận định của PGS-TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, tại hội thảo Kinh tế Việt Nam năm 2011, triển vọng năm 2012 và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 2011-2015 diễn ra ngày 23-9.

Cái nhìn đối chiếu từ Nhật

Theo ông Thiên, tổng giá trị nền kinh tế chúng ta có khoảng 100 tỉ USD nhưng có tới 100 ngành hàng thương mại, hàng trăm công ty tài chính, chứng khoán, 22 sân bay (trong đó có tám sân bay quốc tế), tới 100 cảng, 650 cụm công nghiệp, 18 khu kinh tế ven biển, 27 khu kinh tế cửa khẩu… Trong khi ở Nhật Bản, nền kinh tế lên tới 4.500 tỉ USD nhưng chỉ có bốn sân bay quốc tế. Như vậy, trong tình hình của Việt Nam, nếu chúng ta thử chia ra đầu người thì mỗi cụm này sản xuất được bao nhiêu đôla mỗi năm. Thực ra không nhiều, điều đó cho thấy nền kinh tế của chúng ta đang quá tải.

“Theo tôi, nền kinh tế địa phương đang phải gồng mình lên nuôi các khu công nghiệp, các khu kinh tế, chứ không phải khu công nghiệp đang nuôi nền kinh tế” - ông Thiên khẳng định.

Đồng tình với ý kiến của ông Thiên, TS Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, nói: “Tôi đi từ tỉnh này đến tỉnh kia thấy bờ sông nào bây giờ cũng xây dựng khu công nghiệp hết. Địa phương nào cũng muốn có cảng mà không cần biết có thực sự phù hợp với điều kiện kinh tế vùng hay không”.

Từ đó, ông Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị thế giới, đề nghị phải đình chỉ việc tăng thêm các khu công nghiệp. “Tôi đi qua phía biên giới Campuchia thấy có 6-7 khu công nghiệp. Mỗi khu công nghiệp chiếm vài hecta là được rồi cần gì đến vài chục hecta. Diện tích đất nông nghiệp của nông dân bị chiếm dụng quá lớn, gây náo loạn và lãng phí. Có những khu công nghiệp hệ thống hổ lốn, công nghệ cũ kỹ, lạc hậu rất lãng phí. Vậy công nghiệp đang “hại” nền kinh tế chứ không phải cứu nền kinh tế” - ông Lược khẳng định.

Lạm phát dồn vào bốn tháng cuối năm

Không chỉ đầu tư dàn trải gây lãng phí ở các địa phương, hiện nay còn rất nhiều vấn đề nổi cộm trong nền kinh tế làm lòng tin của người dân bị giảm sút.

Nhận định về tình hình hiện nay, TS Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, cho hay nền kinh tế thế giới hiện nay bước vào giai đoạn cực kỳ khập khiễng ảnh hưởng từ suy thoái ở nước Mỹ, nợ công ở châu Âu… Chính vì thế sức mạnh kinh tế đang dịch chuyển từ Đông Á sang châu Á, trong đó có Việt Nam.

Còn ở nước ta, theo ông Thành, gánh nặng lạm phát vẫn đè nặng lên những tháng cuối năm và tình hình còn trở nên nghiêm trọng hơn. Nền tảng kinh tế vĩ mô của chúng ta chưa hề được cải thiện. Cán cân thanh toán thâm hụt, nợ công cao, rủi ro ngân hàng vẫn đang rình rập. Chính vì lẽ đó, áp lực về nới lỏng tiền tệ, tiền đồng bị phá giá, dự trữ ngoại hối giảm… đang đè lên nền kinh tế.Nhà đầu tư nước ngoài dao độngNói riêng về doanh nghiệp, có chuyên gia nhận định nếu phá sản thêm 30% doanh nghiệp nữa thì cũng nên. “Tuy nhiên, cái mà tôi muốn nói là tình trạng nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu nghi ngờ quyết tâm, tính kiên trì, nhẫn nại của Việt Nam. Một tập đoàn tài chính lớn nhất châu Á đã điện thoại cho tôi bày tỏ nỗi lo lắng này” - ông Thành nói.

Bên cạnh đó, theo ông Thành, cuối tháng 9 là thời điểm đến đợt tăng lương cũng sẽ là một vấn đề ảnh hưởng đến nền kinh tế. Chúng ta vẫn chưa thực sự thoát được vòng xoáy đôla hóa vì thế cần có thông điệp rõ ràng trong chính sách. Trong suốt năm năm tới, cần đặt sự ổn định kinh tế vĩ mô làm chuẩn. Riêng năm tới, việc kiềm chế lạm phát sẽ phải là ưu tiên hàng đầu trong chính sách. Đến các năm tiếp theo thì kéo lạm phát về 5%-6%. Muốn như vậy, Bộ KH&ĐT phải có những giải pháp cụ thể để đưa thâm hụt ngân sách dần dần giảm xuống 3%.

www.DiaocNiemtin.com
Theo Pháp luật TPHCM

Meera House với mái cỏ tại SingaporeCác ngôi nhà trên đảo Sentosa có diện tích không lớn và các tòa nhà lân cận được xây dựng gần như sát nhau, vì thế khi xây dựng Meera House một bức tường cao chắc chắn đã được KTS của Guz Architects thiết kế để bảo đảm tính riêng tư cho ngôi nhà, bên cạnh đó việc thiết kế khu lấy sáng và hứng gió biển thông qua cầu thang đặt ở trung tâm ngôi nhà cũng được lưu ý.
Phía trước và phía sau tòa nhà cũng như sân thượng đều được thiết kế để có thể tiếp cận với không gian xanh của cây cỏ điều này làm cho người trong nhà dù ở tầng thượng hay tầng trệt vẫn có cảm giác đang ngồi ở vườn cây một cách thoải mái nhất. Đây quả là một ý tưởng tuyệt vời, thế còn bạn, bạn nghĩ sao về cách thiết kế này sau khi xem những hình ảnh dưới đây:
Nhìn từ xa mái nhà được phủ bởi màu xanh của cây cỏ

nhìn trực diện

và ở góc nhìn khác màu xanh vẫn xanh mát

căn nhà hòa lẫn với thiên nhiên và cây cỏ

và vẫn lung linh huyền ảo dưới ánh điện khi đêm xuốngGóc tiểu cảnh xanh yên bình dưới ánh điện

và cây xanh ngoài trời làm dịu mát mắt dưới ánh nắng

Cầu thang gỗ uốn lượn nơi lấy sáng, gió biển và là điểm nhấn tuyệt đẹp trong ngôi nhàwww.DiaocNiemtin.com

Villa Ronde - Biệt thự tròn bên bờ biển


Villa Ronde nằm trên khuôn viên 1800m2 ở Nhật Bản được thiết kế thật ấn tượng và rất độc đáo với một mái cỏ dày tới 30cm bởi Công ty Ciel Rouge.Ngôi biệt thự với thiết kế hình elip này ngoài việc tạo nên một không gian thoáng đãng giúp lưu thông gió, không khí, còn làm giảm đi tác động của gió bão cũng như tạo nên các góc view rất đẹp cho bất cứ vị trí nào trong nhà. Bên cạnh đó, mái nhà được bao phủ tới 30cm đất, cỏ, thực vật giúp làm mát bên trong vào mùa hè, giữ ấm vào mua đông và tiết kiệm năng lượng, không những thế nó còn được tích hợp hệ thống tưới nước giữ cho các loại thực vật, cỏ, cây khỏe mạnh và phát triển.

Để phù hợp với hình dáng của căn biệt thự độc đáo này các KTS cũng đã thiết kế theo kiểu “đo ni, đóng giày” cho tất cả đồ nội thất trong đó. Nội thất được thiết kế và bài trí theo một vòng tròn liên tục, tạo ra một dòng chảy nhất quán và không bị gián đoạn bởi không gian. Tất cả các cửa sổ được thiết kế với hình tròn hoặc hình bầu dục cho phép ánh sáng tự nhiên tràn vào phòng, vừa đảm bảo được tính riêng tư song vẫn làm gia chủ thỏa mãn việc chiêm ngưỡng cảnh quan xung quanh.

Cùng LandToday dạo quanh ngôi biệt thự độc đáo ở đất nước Mặt trời mọc này qua chùm ảnh sau:Toàn cảnh ngôi biệt thự

từ trên đỉnh đồi nhìn xuống biển

màu xanh của mái nhà hòa lẫn với màu xanh cây cỏ rất ấn tượng

Nhìn từ trên cao xuống

khi đêm về

Nội thất với những đường cong uốn lượn

không gian thoáng và sáng
với những ô cửa lớnNhững ô cửa hình elip rất độc đáo

tạo góc view đẹp cho dù ở bất cứ nơi đâu trong ngôi biệt thự

Sơ đồ thiết kế tầng 3

Sơ đồ thiết kế tầng 2

Sơ đồ thiết kế tầng 1

The Seafarer Residence - Biệt thự dành cho người đi biển
Ngôi nhà rộng 1880 m2 có tới 10 phòng tắm, nội thất hiện đại sang trọng với những căn phòng có cửa sổ rộng hướng ra biển

Nhà thiết kế người Úc - Jared Poole đã thiết kế và xây dựng một biệt thự nằm trên vùng biển Surfers Paradise. Nó có tên là biệt thự dành cho người đi biển "The Seafarer Residence". Biệt thự có diện tích 1880 m2, có 3 tầng và 10 phòng tắm.
Biệt thự nằm biệt lập với các công trình xây dựng xung quanh

Phong cách kiến trúc hiện đại nhưng hơi "lập dị"

Quang cảnh biệt thự về đêm

Khu vực bể bơi

Khu vực bếp cũng có tầm nhìn đẹp mắt

Cầu thang kính

Biệt thự giống như một khu nghỉ liên hợp dành cho khách du lịch hơn là nhà dành cho gia đình. Khu biệt thự có thiết kế lạ mắt có phần hơi lập dị, nội thất hiện đại và các căn phòng có những cửa sổ nhìn ra biển. 

Portabello Estate - Biệt thự đẹp ở California

Portabello Estate là một khu biệt thự tuyệt đẹp có diện tích khoảng 2044m2 nằm giữa bãi biển Newport và Laguna tại Orange County (California).

Không gian nơi đây bao gồm khoảng 8 phòng ngủ, 10 phòng tắm và 2 hồ bơi nước mặn được bao quanh bởi những vách đá tuyệt đẹp. Bên cạnh đấy khu biệt thự còn có một gara 16 chỗ, một phòng tập thể dục đầy đủ tiện nghi, phòng tắm, phòng bowling, 2 khu spa, thác nước… rất tuyệt đẹp.

Video: Portabello Estate - Biệt thự đẹp bên bờ biển
Toàn cảnh khu biệt thự
Lung linh dưới ánh đèn
và rạng rỡ trong nắng sớm
Căn bếp sang trọng, hiện đại
Phòng chiếu phim
Phòng chơi bowling

Bể bơi nước mặn được bao quanh bởi những vách đá tuyệt đẹp
Ở bất cứ đâu cũng có thể chiêm ngưỡng cảnh quan bên ngoài qua những khung cửa

Không gian thư giãn ngoài trời
Một góc phòng tập
Khu nhà xe rộng


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More